ELSA Lietuva

Europos studentų teisininkų asociacijos nacionalinė grupė ELSA Lietuva – tarptautinio ELSA tinklo nacionalinė grupė, turinti tris filialus: ELSA Vilnius, ELSA Mykolo Romerio Universitetas (ELSA MRU) bei ELSA Vytauto Didžiojo universitetas (ELSA VDU).

The European Law Studentsʼ Association (ELSA) – didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip 69 000 narių 44-iose Europos valstybėse, įsteigta 1981 m.

Įkūrimo Lietuvoje istorija

1990 m. gruodžio 13 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentai įkūrė „Lietuvos Studentų Teisininkų Sąjungą“ (LSTS).

1995 m. rudenį LSTS tapo ELSA tarptautinės bendruomenės dalimi.

1997 m. spalio 15 d. LSTS Visuotinis narių susirinkimas, atsižvelgdamas į organizacijos tarptautinius įsipareigojimus, nusprendė pakeisti LSTS vardą ir tapo Europos Studentų Teisininkų Asociacijos Lietuvos nacionaline grupe (arba tiesiog – ELSA Lietuva).

ELSA Lietuva

ELSA Lietuva – tarptautinio ELSA tinklo nacionalinė grupė, turinti tris filialus:

  • ELSA Vilnius (Vilniaus universiteto Teisės fakultete);
  • ELSA MRU (Mykolo Romerio universitete);
  • ELSA VDU (Vytauto Didžiojo universitete).

ELSA Lietuva vizija

Teisingas pasaulis, kuriame gerbiamas žmogaus orumas ir kultūrinis savitumas.

ELSA Lietuva siekia

  • skatinti ir plėtoti Lietuvos teisės studentų ir jaunųjų teisininkų tarptautinį bendradarbiavimą, gausinti akademines žinias, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą bei atsakomybę;
  • kurti platų organizuojamų renginių spektrą, suteikiantį studentams teisininkams ir jauniesiems teisininkams teisinių žinių, profesinių įgūdžių bei skatinantį visuomenės teisinį švietimą;
  • teisinės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos.

ELSA Lietuva veiklos kryptys

Akademinė veikla (AA) – tai viena fundamentaliausių ELSA veiklos krypčių. Akademinę veiklą galima laikyti teisinės informacijos sklaida ir ženkliu įnašu į teisinio švietimo sritį. Tai galimybė teisės studentams ne tik pritaikyti įgytas žinias praktikoje, bet ir organizuoti akademinius konkursus, dėstyti paskaitas moksleiviams ir kita.

Žymiausi ELSA Lietuva akademinės veiklos konkursai:

Moksleivių teisinio švietimo programa (MTŠP) – skirta supažindinti Lietuvos moksleivius su teise, teisės mokslu bei ugdyti ir skatinti kiekvieno pilietiškumą, priminti apie žmogaus teises ir laisves. Ši programa susideda iš teisės studentų dėstomo paskaitų ciklo, žinių patikrinimo testo bei teisminės inscenizacijos, kurios metu teismo salėn stoja geriausiai programoje pasirodę moksleiviai.

Geriausia Advokato Kalba (GAK) – tai retorikos ir teisinės oratorystės konkursas, skirtas teisės studentams. Tai galimybė ugdyti išskirtinius sugebėjimus retorikos, loginio mąstymo, teisinės argumentacijos srityse bei juos pademonstruoti vertinant kompetentingai  komisijai, sudarytai  iš oratorystės, teisės bei retorikos specialistų.

STart – tai daugiausiai pasiruošimo ir pastangų reikalaujantis teisminės inscenizacijos konkursas, vykstantis beveik du mėnesius. Teisės studentai, dirbdami komandomis, šio konkurso metu turi galimybę tapti savo šalies atstovais, dalintis ieškiniais ir atsiliepimais ir konkurso dieną teisminės inscenizacijos metu yra vertinami Lietuvoje gerbiamų teisės specialistų.

Seminarai ir konferencijos (S&C) – tai viena iš pagrindinių ELSA veiklos krypčių, suteikiančių teisės studentams galimybę pasisemti teorinių žinių bei diskutuoti įvairiais teisiniais ir visai visuomenei opiais klausimais. Seminarų ir konferencijų veiklos kryptį sudaro seminarai, konferencijos, kultūriniai mainai, žiemos ir vasaros teisės mokyklos.

Studentų stažuotojų mainų programa (STEP) – labiausiai tarptautinę organizacijos dimensiją atspindinti ELSA veikla, kurios metu organizuojamos teisės studentų stažuotes užsienyje ir Lietuvoje. Ši programa suteikia galimybę visiems ELSA nariams susipažinti su įvairių šalių teisės sistemomis ir skatina informacijos ir patirties sklaidą Europoje. Daugiau informacijos apie STEP rasite: https://www.facebook.com/ELSALithuaniaSTEP/.

Turite idėjų renginiams, klausimų ar domitės ELSA Lietuva veikla? Drąsiai kreipkitės!

El. paštas: info@lt.elsa.org
Facebook: https://www.facebook.com/elsa.lithuania/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elsa-lithuania/
Instagram: @elsa_lithuania

ELSA Vilnius

ELSA Vilnius – seniausias ELSA Lietuva filialas, vienijantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentus bei jį baigusius jaunuosius teisininkus. ELSA Vilnius įgyvendina veiklą, paremtą pagrindinėmis ELSA veiklos kryptimis, individualiai vysto akademinius projektus, organizuoja seminarus ir konferencijas, Studentų stažuotojų mainų programą ir kita.

Tradiciniais ELSA Vilnius renginiai ir veikla

Teisininkas darbe (TeDar) – renginys, skirtas teisininko profesijos lankstumui atskleisti, iš teisininkų – savo srities profesionalų – išgirsti apie skirtingo teisinio darbo (notaro, advokato, antstolio, teisėjo ir pan.) specifiką, problemas bei kasdienybę. Tradiciškai renginio metu yra organizuojami ir instituciniai vizitai į įvairias teisines institucijas.

Uždavinių sprendimo mokymai – kasmetiniai mokymai, orientuoti į akademinių žinių stiprinimą. ELSA Vilnius, atsižvelgdamas į tai, kad antro kurso studentai savo seminaruose pradeda spręsti teisinius kazusus, uždavinius, organizuoja mokymus, kurių metu universitete dėstantys specialistai moko pagrindinių teisinių situacijų sprendimo principų.

Tai pat, ELSA Vilnius, kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe Teisės fakultete, vykdo bendrą projektą – Studentų mokslinę draugiją (SMD). Joje studentams suteikiama galimybė susipažinti su mokslinio straipsnio rašymo procesu bei pasiruošti SMD straipsnio rašymui. Geriausi SMD straipsniai yra publikuojami viešame leidinyje, o jų autoriai gauna stipendijas.

Negana to, filialas, atsižvelgdamas į visuomenei svarbias temas bei šių dienų aktualijas, kasmet organizuoja konferencijas ir diskusijas, seminarus, gvildenančius opiausias to meto temas, aktualijas.

Kadangi ELSA Vilnius vienija didelę dalį Vilniaus universiteto teisės studentų, kasmet būtent šio filialo nariams yra organizuojami socialiniai vakarai, aktyvios pramogos ir išvykos, kurių metu kuriamas vieningas ELSA narių tinklas.

ELSA Vilnius veikla neapsiriboja vien vietinės reikšmės projektais, kasmet yra mezgami ryšiai su kitomis ELSA nacionalinėmis grupėmis bei padaliniais visoje Europoje, organizuojami kultūriniai mainai. Jų metu, ELSA Vilnius nariams suteikiama galimybė pakeliauti bei susipažinti su užsienio šalies teise, yra praplečiamos dalyvaujančiųjų žinios tiek teisinėje, tiek kultūrinėje sferoje. Atitinkamai, filialas dažnai priima svečiuotis kitų valstybių teisės studentus, organizuoja jiems pažintinę kultūrinę – teisinę programą ir stiprina Vilniaus universiteto kaip europinio universiteto įvaizdį.

Informacija siekiantiems tapti ELSA Vilnius nariais

ELSA Vilnius nariais gali tapti ne vyresni nei 29 metų Vilniaus Universiteto teisės studentai ir jį baigę jaunieji teisininkai.

ELSA Vilnius metinis nario mokestis – 8 EUR (narystės pratęsimas – 6 EUR).

Asmuo, norintis tapti ELSA Vilnius nariu, turi atvykti į ELSA Vilnius kambarėlį, esantį Vilniaus Universitete Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 106 kab., Vilnius), užpildyti narystės prašymą ir apmokėti fiksuotą metinį narystės mokestį. 

Turite idėjų renginiams, klausimų ar domitės ELSA Vilnius veikla? Drąsiai kreipkitės!

El. paštas: vilnius@lt.elsa.org
Facebook: https://www.facebook.com/elsa.vilnius/ 
Instagram: @elsa_vilnius