Pradžia > Studentams > Magistrantūros studijos > Aktuali informacija

Aktuali informacija

Dėstytojų priėmimo laikai

Studentų (klausytojų) konsultavimas vyksta TF puslapyje nurodytomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui (klausytojui) pranešus apie konsultacijos pageidavimą bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento (klausytojo) suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (TF puslapyje nurodytu dėstytojo el. pašto adresu).

Baudžiamosios justicijos katedra

Privatinės teisės katedra

Viešosios teisės katedra

Reguliariojo doktorantų ir magistrantų grupinio konsultavimo grafikas 2021-2022 m. m. pavasario semestre

D. U. K.

Dėl studijų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2021/2022 studijų metų pavasario semestre

2021/2022 studijų metų pavasario semestre Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijos įgyvendinamos remiantis dekano įsakymu dėl studijų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2021/2022 studijų metų pavasario semestre.

Dėl studentų konsultavimo

Studentų konsultavimas vyksta VU TF interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie konsultacijos pageidavimą bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento  suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (VU TF interneto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu).

Dėl akademinių užsiėmimų virtualioje aplinkoje tvarkos

VU Teisės fakultete yra dekano patvirtintas „Akademinių užsiėmimų virtualioje erdvėje (AUVE) tvarkos aprašas“. Jo tikslas – užtikrinti tokį bendruomenės narių komunikavimą virtualioje erdvėje, kuris būtų kuo artimesnis realiam dėstytojo – studento (klausytojo) santykiui auditorijoje, užtikrintų aukštą studijų kokybę, tinkamą žinių ir gebėjimų perdavimo lygį, bendruomenės narių tarpusavio pagarbą ir jų orumą.

Realiu laiku vykdomos paskaitos gali, bet neprivalo būti įrašomos.

Dėl VU bibliotekos išteklių

Informacija apie bibliotekos  teikimas paslaugas ir jų laikus karantino metu nuolatos atnaujinama bibliotekos interneto svetainėje.

Leidinio dalies kopijos užsakymas

Leidinių skolinimas ir grąžinimas

Visais detalesniais klausimais dėl bibliotekos darbo galima konsultuotis su bibliotekininke Lina Becerik e. paštu lina.becerik@mb.vu.lt

Studentams, norintiems atvykti į VU biblioteką pasiimti arba grąžinti knygų, padalinys gali išduoti studijų pažymą, joje pažymint apie atvykimo į Universitetą priežastį. Tam reiktų kreiptis į savo studijų koordinatorę nurodant konkrečią datą, kada planuojama atvykti į Vilnių.