Tvarkaraščiai

Rudens semestro pirmoje pusėje visų pakopų studijos Teisės fakultete vyks nuotoliniu būdu. Toks studijų metodas bus taikomas bent jau iki 2020 m. lapkričio 1 d. 

 

2020-2021 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

1 kursas

Tvarkaraštis (atnaujinta 2020-09-15: politikos teorijos ir politinių sistemų paskaitos (doc. dr. H. Šinkūnas) vyks trečiadieniais 11-13 val.)

2 kursas

Tvarkaraštis (atnaujinta 2020-09-04)

3 kursas

4 kursas

5 kursas

Tvarkaraštis (atnaujinta 2020-09-21)

  • Pirmadienį, rugsėjo 28 d., teisinių paslaugų veiklos vystymo ir rinkodaros paskaita (doc. dr. T. Bagdanskis) neįvyks, ji perkeliama į spalio 5 d. 17-19 val.

 

BUS dalykas „Konstitucija: žmogus, teisė, valstybė“

BUS dalyko „Konstitucija: žmogus, teisė, valstybė“ (dėst. lekt. dr. Johanas Baltrimas) užsiėmimų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. rudens semestre:

Paskaitos (dėst. lekt. dr. Johanas Baltrimas): ketvirtadieniais 15.00-16.30 val.

Seminarai:

Seminarai:

I, II gr. (dėst. lekt. dr. Johanas Baltrimas):  ketvirtadieniais (kas antrą savaitę) 17.00-18.30 val.;

III, IV gr. (dėst. asist. dr. Laura Paškevičienė): ketvirtadieniais (kas antrą savaitę) 17.00-18.30 val.

 

I, III gr. seminarai vyks pirmosiomis studijų savaitėmis (pirmasis seminaras vyks spalio 1 d.);

II, IV gr. seminarai vyks antrosiomis studijų savaitėmis (pirmasis seminaras vyks rugsėjo 24 d.).

 

Paskaitos ir seminarai vyks nuotoliniu.

Studentų paskirstymas į seminarų grupes

 

2019-2020 m. m. pavasario semestro egzaminų perlaikymų tvarkaraščiai

Perlaikymai, organizuojami per VMA, vyksta puslapyje https://archyvas.emokymai.vu.lt/2019/

1 kursas

2 kursas

3 kursas

4 kursas

 

Informacija studentams, laikantiems egzaminus, įskaitas, kontrolinius darbus, testus Informacinių technologijų paslaugų centre (ITPC)

 

2020-2021 m. m. studijų kalendorius / atsisiųsti

Pirmoji savaitė Antroji savaitė
RUDENS SEMESTRAS (2020 m. rugsėjo 14 d. – 2020 m. sausio 26 d.)
Rugsėjo 14-28 d. – pavasario semestro galutinių studijų pasiekimų vertinimų perlaikymo laikotarpis
Rugsėjo 1–6 d. Rugsėjo 7–13 d.
Rugsėjo 14–20 d. Rugsėjo 21–27 d.
Rugsėjo 28 – spalio 4 d. Spalio 5–11 d.
Spalio 12–18 d. Spalio 19–25 d.
Spalio 26 – lapkričio 1 d.* Lapkričio 2–8 d.*
Lapkričio 9–15 d. Lapkričio 16–22 d.
Lapkričio 23 – lapkričio 29 d. Lapkričio 30 – gruodžio 6 d.
Gruodžio 7–13 d. Gruodžio 14–20 d.
Gruodžio 21–23 d.
Gruodžio 24 – sausio 1 d. – Kalėdų (žiemos) atostogos
Sausio 27 – vasario 3 d. – Žiemos atostogos
PAVASARIO SEMESTRAS (2021 m. vasario 4 d. – 2021 m. birželio 30 d.)
Vasario 4-18 d. – rudens semestro galutinių studijų pasiekimų vertinimų perlaikymo laikotarpis
Vasario 4–7 d. Vasario 8–14 d.*
Vasario 15–21 d.* Vasario 22–28 d.
Kovo 1–7 d. Kovo 8–14 d.*
Kovo 15–21 d. Kovo 22–28 d.
Kovo 29 – balandžio 5 d. – Velykų atostogos
Balandžio 6–11 d. Balandžio 12–18 d.
Balandžio 19–25 d. Balandžio 26 – gegužės 2 d.*
Gegužės 3–9 d. Gegužės 10–16 d.
Gegužės 17–23 d. Gegužės 24–30 d.
Gegužės 31 d.
Birželio 1-30 d.* – galutinių studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis
Liepos 1 – rugpjūčio 31 d. – Vasaros atostogos**

* Šventinės (nedarbo) dienos:
Vasario 16 d. (antradienis) – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Kovo 11 d. (ketvirtadienis) – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Balandžio 4–5 d. (sekmadienis–pirmadienis) – Velykos
Gegužės 1 d. (šeštadienis) – Tarptautinė darbo diena
Birželio 24 d. (ketvirtadienis) – Joninės
Lapkričio 1 d. (sekmadienis) – Visų šventųjų diena
Lapkričio 2 d. (pirmadienis) – Vėlinės

** Vasaros metu studentams suteikiamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais padalinio nustatyta tvarka studentams praktika gali būti organizuojama ir ne semestro metu.