Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Vientisosios dieninės studijos

Vientisosios dieninės studijos

Vientisųjų studijų programa „Teisė“ apjungia pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos universitetines studijas.

  • Studijų trukmė – 5 metai;
  • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu;
  • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
  • Nuo 8 semestro studijuojama pasirinkta konkreti teisės studijų šaka, pvz., baudžiamoji justicija, darbo ir socialinė teisė, finansų ir mokesčių teisė, privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė, privatinė teisė: civiliniai ginčai, taikomoji jurisprudencija, tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, viešoji teisė;
  • Studijos baigiamos magistro baigiamojo darbo gynimu ir atitinkamos studijų šakos baigiamojo egzamino laikymu;
  • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
  • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz., dirbti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru, antstoliu ir pan. arba tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų dieniniu tvarkaraščiu ypatybės:

  • Studijos orientuotos į abiturientus, įgijusius vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • Studijas sudaro studento kiekvienos dienos darbas paskaitose ir seminaruose (pratybose).

Informacija apie priėmimą į vientisųjų studijų programą „Teisė“ dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu.

 

Straipsnis „Teisininko profesija ir karantinas: 10 priežasčių, kodėl ji išliks aktuali“

Straipsnis „Modernėja kartu su pasauliu – rinkos poreikius atitinkančios studijos VU Teisės fakultete“