Pradžia > Mokslas > Mokslo centrai

Mokslo centrai

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Mokslo centrai – akademiniai organizaciniai dariniai fakultete, veikiantys vienoje kurioje teisės mokslo šakoje, pošakyje ar tarpšakiniu pagrindu. Mokslo centrų veiklos tikslas – aukščiausios kokybės, intensyvus ir kryptingas teisinių reiškinių tyrinėjimas, pagrįstas naujausia tyrimo metodologija, tarptautiniu ir tarpdisciplininiu požiūriu, įtraukiant doktorantus, podoktorantūros tyrėjus ir studentus, bei pasiektų mokslo rezultatų publikavimas.

VU Teisės fakulteto Mokslo centrų nuostatai

Baudžiamosios politikos ir ES baudžiamosios teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Gintaras Švedas – mokslo centro vadovas
Asist. dr. Justyna Levon
Asist. dr. Paulius Veršekys
Dokt. Alaa Al Dakour Al Aridi
Dokt. Ugnė Markevičiūtė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
411 kab.
+370 5 236 6167
gintaras.svedas@tf.vu.lt

Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Jonas Prapiestis – mokslo centro vadovas
Asist. dr. Justas Namavičius
Lekt. Darius Prapiestis
Dokt. Justinas Bagdžius
Dokt. Laura Mickevičiūtė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
411 kab.
+370 5 236 6167
jonas.prapiestis@tf.vu.lt

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Armanas Abramavičius – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Andželika Vosyliūtė
Lekt. Marius Aidukas
Dokt. Martynas Dobrovolskis
Dokt. Askar Kudaibergenov
Dokt. Ieva Marija Ragaišytė
Dokt. Ramunė Žiedė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
411 kab.
+370 5 236 6167
armanas.abramavicius@tf.vu.lt

Civilinio proceso ir romėnų teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Rimantas Simaitis
Doc. dr. Vigita Vėbraitė
Dokt. Jurgis Bartkus
Dokt. Lina Dzindzeletaitė-Šaltė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
vytautas.nekrosius@tf.vu.lt

Darbo teisės mokslo centras

Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Danguolė Bublienė
Lekt. dr. Stasys Drazdauskas
Dokt. Eglė Kurelaitytė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
vytautas.mizaras@tf.vu.lt

Kolektyvinės darbo teisės ir socialinės partnerystės mokslo centras

Konstitucinės teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. (HP) Egidijus Šileikis – mokslo centro vadovas
Asist. dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
Asist. dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Dokt. Klaudijus Kornelijus Širvelis

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
LT-10222 Vilnius
405 kab.
+370 5 236 6175
egidijus.sileikis@tf.vu.lt

Privatinės lyginamosios teisės  mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Laurynas Didžiulis
Doc. dr. Lina Mikalonienė
Doc. dr. Paulius Miliauskas
Lekt. dr. Saulius Aviža
Lekt. dr. Neringa Gaubienė
Lekt. dr. Eglė Zemlytė
Dokt. Mindaugas Gedeikis
Dokt. Simona Vilkelytė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
valentinas.mikelenas@tf.vu.lt

Teisės istorijos mokslo centras

Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Bronius Sudavičius – mokslo centro vadovas
Partnerystės prof. dr. Vitas Vasiliauskas
Doc. dr. Martynas Endrijaitis
Lekt. dr. Povilas Gruodis
Lekt. dr. Gediminas Užubalis
Dr. Alessandro Liotta

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
LT-10222 Vilnius
405 kab.
+370 5 236 6175
bronius.sudavicius@tf.vu.lt