• +370 5 236 6175
  • martynas.endrijaitis@gmail.com
Profilio PDF

ENDRIJAITIS MARTYNAS, Doc. Dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Finansų teisė, mokesčių teisė, finansinės apskaitos teisinis reguliavimas

Svarbiausi projektai

  • Pagalba įgyvendinant projektą ,,Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“. Mokslinis tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085), Vilniaus universitetas. E. Kūris (tyrimo vadovas), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2014

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo apdovanojimas už geriausią 2012 metų magistro darbą viešosios teisės srityje ,,Finansinė apskaita ir jos koregavimai pelno mokesčio tikslais. Probleminiai aspektai“, 2012-06-22
  • Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės narys
  • Lietuvos Respublikos Apskaitos standartų komiteto narys
  • Dalyvauta įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse mokesčių darbo grupėse (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, Europos Komisijos, Europos Tarybos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ( EBPO)
  • VU TF Viešosios teisės katedros lektorius
  • VU Teisės klinikos narys
  • VU TF SMD kuratorius (finansų ir mokesčių teisė)