Tvarkaraščiai

Rudens semestre visų pakopų studijos Teisės fakultete vyks nuotoliniu būdu. Toks studijų metodas bus taikomas iki 2021 m. sausio 26 d.

 

2020-2021 m. m. rudens semestro 1 kurso paskaitų tvarkaraščiai

Baudžiamoji justicija

Tvarkaraštis

  • Dėl asist. dr. J. Namavičiaus sveikatos, tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose paskaitos ir seminarai spalio mėn. nevyks, atidirbama su dėstytoju (arba, priklausomai nuo situacijos, jį pavaduojančiu prodekanu prof. habil. dr. G. Švedu) bus nuo lapkričio mėn.

Europos Sąjungos verslo teisė

 

Reguliariojo VU TF doktorantų ir magistrantų grupinio konsultavimo laikai

 

Informacija studentams, laikantiems egzaminus, įskaitas, kontrolinius darbus, testus Informacinių technologijų paslaugų centre (ITPC)

 

2020-2021 m. m. studijų kalendorius / atsisiųsti

Pirmoji savaitė Antroji savaitė
RUDENS SEMESTRAS (2020 m. rugsėjo 14 d. – 2020 m. sausio 26 d.)
Rugsėjo 2-16 d. – pavasario semestro galutinių studijų pasiekimų vertinimų perlaikymo laikotarpis
Rugsėjo 1–6 d. Rugsėjo 7–13 d.
Rugsėjo 14–20 d. Rugsėjo 21–27 d.
Rugsėjo 28 – spalio 4 d. Spalio 5–11 d.
Spalio 12–18 d. Spalio 19–25 d.
Spalio 26 – lapkričio 1 d.* Lapkričio 2–8 d.*
Lapkričio 9–15 d. Lapkričio 16–22 d.
Lapkričio 23 – lapkričio 29 d. Lapkričio 30 – gruodžio 6 d.
Gruodžio 7–13 d. Gruodžio 14–20 d.
Gruodžio 21–23 d.
Gruodžio 24 – sausio 1 d. – Kalėdų (žiemos) atostogos
Sausio 27 – vasario 3 d. – Žiemos atostogos
PAVASARIO SEMESTRAS (2021 m. vasario 4 d. – 2021 m. birželio 30 d.)
Vasario 4-18 d. – rudens semestro galutinių studijų pasiekimų vertinimų perlaikymo laikotarpis
Vasario 4–7 d. Vasario 8–14 d.*
Vasario 15–21 d.* Vasario 22–28 d.
Kovo 1–7 d. Kovo 8–14 d.*
Kovo 15–21 d. Kovo 22–28 d.
Kovo 29 – balandžio 5 d. – Velykų atostogos
Balandžio 6–11 d. Balandžio 12–18 d.
Balandžio 19–25 d. Balandžio 26 – gegužės 2 d.*
Gegužės 3–9 d. Gegužės 10–16 d.
Gegužės 17–23 d. Gegužės 24–30 d.
Gegužės 31 d.
Birželio 1-30 d.* – galutinių studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis
Liepos 1 – rugpjūčio 31 d. – Vasaros atostogos**

* Šventinės (nedarbo) dienos:
Vasario 16 d. (antradienis) – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Kovo 11 d. (ketvirtadienis) – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Balandžio 4–5 d. (sekmadienis–pirmadienis) – Velykos
Gegužės 1 d. (šeštadienis) – Tarptautinė darbo diena
Birželio 24 d. (ketvirtadienis) – Joninės
Lapkričio 1 d. (sekmadienis) – Visų šventųjų diena
Lapkričio 2 d. (pirmadienis) – Vėlinės

** Vasaros metu studentams suteikiamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais padalinio nustatyta tvarka studentams praktika gali būti organizuojama ir ne semestro metu.