Prašymų formos

Visi prašymai teikiami Studijų skyriui (606, 607, 608 kabinetai), išskyrus prašymus susijusius su rašto darbais (411 kabinetas).

 

Bendrieji prašymai

 

Baigiamasis magistro darbas

 

Egzamino laikymas eksterno statusu

 

Studijų praktika

 

Studijų įmoka

 

Studijų nutraukimas, stabdymas ir atnaujinimas

 

Kiti prašymai