Pradžia > Studentams > Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos

Studijų programa „Baudžiamoji justicija“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – lietuvių;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Studijos skirtos teisės studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį turintiems asmenims, siekiantiems pagilinti savo žinias ir ugdyti gebėjimus baudžiamosios justicijos srityje;
 • Studijų programos tikslas – išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamąją politiką, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės šakų, tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir atskirų jos institutų specifiką, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas;
 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą ir laiko baigiamąjį egzaminą;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. teismuose, prokuratūros sistemoje, policijoje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir kitose teisėsaugos institucijose, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose, advokatūroje ir pan. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų programos komitetas:

 • prof. dr. T. Davulis;
 • partnerystės doc. G. Jasaitis;
 • K. Kasciukevičiūtė (studentų atstovė);
 • T. Krušna (socialinis partneris);
 • prof. dr. J. Prapiestis;
 • prof. habil. dr. G. Švedas (pirmininkas).

Studijų programos „Baudžiamoji justicija“ akademinis kuratorius – asist. dr. J. Namavičius. Kuratorius periodiškai susitinka su programos studentais aptarti studijų eigos, dalykų pasirinkimo, tyrimų metodologijos, profesinio pasirinkimo ir karjeros klausimus. Kuratorius taip pat konsultuoja studentus šiais klausimais priėmimo metu ir elektroniniu paštu.

VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas

Studijų programa „Europos Sąjungos verslo teisė“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – lietuvių;
 • Studijos vyksta nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Studijos skirtos teisės studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį turintiems asmenims, siekiantiems pagilinti savo žinias ir ugdyti gebėjimus Europos Sąjungos verslo teisės srityje;
 • Studijų programos tikslas – išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie verslo teisinį reguliavimą nacionaliniame, Europos Sąjungos ir tarptautiniame kontekstuose, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, identifikuoti ir spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir jų taikymu susijusias problemas tarptautinio verslo aplinkoje.
 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą, ir laiko baigiamąjį egzaminą;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. dirbti advokatu, teisėju ir pan., arba dirbti privačiame sektoriuje, tarptautinėje rinkoje veikiančiose verslo įmonėse, jų padaliniuose, teisinių paslaugų įmonėse, taip pat individualiai teikti konsultacijų paslaugas verslo subjektams. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų programos komitetas:

 • V. Adutavičius (socialinis partneris);
 • lekt. dr. S. Drazdauskas;
 • K. Kasciukevičiūtė (studentų atstovė);
 • doc. dr. H. Šinkūnas;
 • doc. dr. V. Vėbraitė (pirmininkė).

Studijų programos „Europos Sąjungos verslo teisė“ akademinis kuratorius – doc. dr. P. Miliauskas. Kuratorius periodiškai susitinka su programos studentais aptarti studijų eigos, dalykų pasirinkimo, tyrimų metodologijos, profesinio pasirinkimo ir karjeros klausimus. Kuratorius taip pat konsultuoja studentus šiais klausimais priėmimo metu ir elektroniniu paštu.

VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas

Studijų programa „Tarptautinė ir Europos teisė“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – anglų arba rusų;
 • Studijos vyksta nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Studijos skirtos teisės studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį turintiems asmenims, siekiantiems pagilinti savo žinias ir ugdyti gebėjimus tarptautinės ir Europos Sąjungos srityje;
 • Studijų programos tikslas – išugdyti aukštos kvalifikacijos tarptautinės teisės specialistus, turinčius teorinių žinių taikymu pagrįstos praktinių problemų, situacijų, sprendimų ir reiškinių analizės įgūdžius, kurie įgalintų savarankiškai identifikuoti, aiškinti ir taikyti tarptautines, Europos Sąjungos ir nacionalines teisės normas; gebančius spręsti visuomeniniuose santykiuose kylančius ginčus ir teisinius konfliktus; turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas tiek tarptautinėje, tiek Europos Sąjungos erdvėje;
 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje (advokato, teisėjo, notaro ir pan.), teisinių paslaugų įmonėse arba teikti teisės konsultacijų paslaugas viešajame arba privačiame sektoriuje. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje studijų pakopoje.

Studijų programos komitetas:

 • Prof. dr. T. Davulis (pirmininkas);
 • Doc. dr. I. Isokaitė-Valužė;
 • K. Kasciukevičiūtė (studentų atstovė);
 • Dr. R. Stankevičius;
 • Prof. habil. dr. G. Švedas;
 • Doc. dr. V. Vėbraitė.

Studijų programos „Tarptautinė ir Europos teisė“ akademinė kuratorė – doc. dr. V. Vėbraitė. Kuratorė periodiškai susitinka su programos studentais aptarti studijų eigos, dalykų pasirinkimo, tyrimų metodologijos, profesinio pasirinkimo ir karjeros klausimus. Kuratorė taip pat konsultuoja studentus šiais klausimais priėmimo metu ir elektroniniu paštu.

VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas