Profilio PDF

BUBLIENĖ DANGUOLĖ, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Civilinė teisė, prievolių teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė, vartotojų apsaugos teisė, sutarčių teisė, vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė

Svarbiausi projektai

 • Ekspertė vykdant techninę pagalbą Baltarusijos Respublikai įgyvendinant Atsakomybės už nekokybiškus produktus direktyvą į nacionalinę teisę, 2013
 • Projekto vadovė „Alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo mechanizmų taikymas ir plėtros galimybės Lietuvoje“, 2012
 • Tyrėja ir kordinatorė projekte „The Perspectives of europeanization of Law of Succession“ 2009-2010
 • Grupės ieškinio reguliavimas ir pasiūlymai šio instituto vystymui Lietuvoje, 2008
 • Mokslinio tyrimo vadovė „Reklamos reglamentavimas: Lietuvos ir ES patirtis. Problemos ir perspektyvos“, 2007
 • Dalyvavimas Vokietijos Viešojo administravimo instituto tyrime dėl paslaugų direktyvos įgyvendinimo
 • Darbo grupių, sprendžiančių studijų ir mokslinių tyrimų srityje, klausimus, vadovė ar narė, 2005-2007
 • Tarybos Sutarčių teisės grupės ekspertė, 2004-2005
 • Tarybos Civilinės teisės reikalų komiteto darbo grupės narė, 2004-2005
 • Darbo grupių, vertinančių būtinumą keisti Civilinį kodeksą bei Civilinio proceso kodeksą ir rengiančių jų pakeitimus, narė, 2003-2007
 • Ekspertų grupės, vertinančios teisės krypties aukštojo mokslo studijų, Lietuvos ekspertė, 2002
 • Darbo grupių, koordinuojančių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso įgyvendinimą, bei antstolių sistemos reformos įgyvendinimą, narė, 2001-2005
 • Įvairių darbo grupių, rengiančių teisės aktų projektus, narė (pvz.: Peticijų įstatymo, Teisės  gauti  informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo, Loterijų, Lošimų, Antstolių, Advokatūros įstatymo naujos redakcijos projektą, Vartotojų teisių gynimo įstatymo naujos redakcijos projektą,  teisės aktus, reglamentuojančius juridinių asmenų registrą, ir kitus teisės aktų), 1994 – 2007
 • Dalyvavimas įvairiuose ES finansuojamuose projektuose atliekant teisinius tyrimus, pvz., vartotojų apsaugos srityje, paveldėjimo srityje

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Kai kurių aukštojo mokslo institucijų tarybos narė, pagrindinės mokyklos tarybos narė, 2009-2010
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Apeliacinės komisijos pirmininkė, 2008 – 2009
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme byloje dėl Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio minimalius kvalifikacinis reikalavimus dėstytojams, mokslininkams ir kitiems tyrėjams bei habilitacijos tvarką, 2007
 • Valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos narė, 2006-2007
 • Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, už nuopelnus bei paramą siekiant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, 2004
 • Harmonizavimo Lietuvos Respublikos teisės su Europos Sąjungos teise įmonių teisės, konkurencijos srityse komisijų narė, 1997-2004

Visuomenei