Pradžia > Apie mus > Taryba

Taryba

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto taryba užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę fakultete, fakulteto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų su fakulteto ir  viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad dekano veikla atitiktų Universiteto misiją, fakulteto veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus. Vykdydama savo įgaliojimus, taryba priima nutarimus, kurie yra privalomi visiems fakulteto darbuotojams, studentams ir klausytojams.

Sudėtis

Pirmininkas – doc. dr. Remigijus Merkevičius

Nariai:

prof. dr. Armanas Abramavičius
prof. dr. Tomas Davulis
doc. dr. Gintaras Goda
doc. dr. Indrė Isokaitė-Valužė
prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko
partnerystės doc. Arūnas Meška
doc. dr. Lina Mikalonienė
prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius
doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
doc. dr. Vida Petrylaitė
doc. dr. Deividas Soloveičik
prof. dr. Bronius Sudavičius
doc. dr. Haroldas Šinkūnas
prof. habil. dr. Gintaras Švedas
doc. dr. Algirdas Taminskas

Studentų atstovai:

Artūras Anisimenka
Kristina Marcinonytė
Viktorija Medžiaušaitė
Karina Sinkevičiūtė
Laurynas Totoraitis

VU TF Alumni draugijos atstovas:

Virginijus Adutavičius

Dokumentai