Pradžia > Apie mus > Taryba

Taryba

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto taryba užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę fakultete, fakulteto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų su fakulteto ir  viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad dekano veikla atitiktų Universiteto misiją, fakulteto veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus. Vykdydama savo įgaliojimus, taryba priima nutarimus, kurie yra privalomi visiems fakulteto darbuotojams, studentams ir klausytojams.

Sudėtis

Pirmininkas – doc. dr. Remigijus Merkevičius

Nariai:

prof. dr. Armanas Abramavičius
prof. dr. Tomas Davulis
doc. dr. Gintaras Goda
doc. dr. Indrė Isokaitė – Valužė
prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko
asist. Arūnas Meška
prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras
doc. dr. Lina Mikalonienė
lekt. dr. Vida Petrylaitė
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius
doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
doc. dr. Haroldas Šinkūnas
prof. dr. Bronius Sudavičius
doc. dr. Deividas Soloveičik
prof. habil. dr. Gintaras Švedas
doc. dr. Algirdas Taminskas
prof. dr. Dainius Žalimas

Studentų atstovai:

Agnė Oseckytė
Dominyka Žukovska
Greta Aleksynaitė
Viktorija Medžiaušaitė
Laurynas Totoraitis

VU TF Alumni draugijos atstovas:

Virginijus Adutavičius

Dokumentai