Pradžia > Apie mus > Taryba

Taryba

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto taryba užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę fakultete, fakulteto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų su fakulteto ir  viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad dekano veikla atitiktų Universiteto misiją, fakulteto veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus. Vykdydama savo įgaliojimus, taryba priima nutarimus, kurie yra privalomi visiems fakulteto darbuotojams, studentams ir klausytojams.

Sudėtis

Pirmininkas – doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Nariai:

prof. dr. Armanas  Abramavičius

lekt. dr. Saulius Aviža
prof. dr. Tomas Davulis
doc. dr. Gintaras Goda
prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko

doc. dr. Remigijus Merkevičius
prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

asist. dr. Laura Paškevičienė
prof. dr. Daiva Petrylaitė
lekt. Darius Prapiestis

prof. dr. Jonas Prapiestis

doc. dr. Rimantas Simaitis
prof. dr. Bronius Sudavičius
doc. dr. Haroldas Šinkūnas
prof. habil. dr. Gintaras Švedas
doc. dr. Algirdas Taminskas

 

Studentų atstovai:

Artūras Anisimenka
Airina Mikulėnaitė
Karina Sinkevičiūtė
Aurelija Šerniūtė
Augustė Ušinskytė

 

VU TF Alumni draugijos atstovas:

doc. dr. Vigita Vėbraitė

Dokumentai