Pradžia > Renginiai > Daivos Veličkaitės daktaro disertacijos gynimas

Daivos Veličkaitės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2019 m. lapkričio 04 d.,

11.00 — 14.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:Lietuvių

2019 m. lapkričio 4 d. 11 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė Daiva Veličkaitė gins daktaro disertaciją „Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srityje“.

Disertacijoje nagrinėjama architektūros srities teisinio reguliavimo problematika, siekiant nustatyti, ar Lietuvoje yra sudaromos sąlygos įgyvendinti viešąjį interesą šioje srityje. Tyrime laikomasi nuostatos, kad tik pažinus visuomeninius santykius ir įvertinus jų specifiką, įmanoma teisinėmis priemonėmis užtikrinti Konstitucijos keliamų tikslų įgyvendinimą Atsižvelgiant į tai, tyrimo pradžioje aptariama architektūros samprata, pristatoma šioje srityje įgyvendinamų ekonominių, ekologinių, socialinių bei kultūrinių interesų apimtis, nagrinėjamos viešojo intereso joje ribos, atkleidžiami aplinkos formavimo procesų ypatumai, labiausiai susiję su iš anksto nereglamentuotų (ir nereglamentuotinų), tačiau visuomenei reikšmingų sprendimų priėmimu.

Atsižvelgiant į nustatytus visuomenės poreikius, o ypač – poreikį užtikrinti skirtingų interesų balansą, tiriama, ar galiojantis architektūros ir su ja susijusių sričių teisinis reguliavimas sudaro sąlygas pažinti, įgyvendinti ir tarpusavyje suderinti skirtingus visuomenės interesus, ar reguliuojant aplinkos formavimo santykius atsižvelgiama į jų specifiką, suponuojančią aukštos kvalifikacijos, profesinės etikos, atsakomybės, savalaikių ir nešališkų visuomenės interesų derinimo procedūrų poreikį. Tyrime taip pat nagrinėjama, ar prie šio balanso paeiškos prisideda teismų praktika, kaip joje identifikuojami gintini interesai, ar užtikrinamas specialiųjų žinių panaudojimas inicijuojant ir nagrinėjant bylas teisme. Vertinamos ir ikiteisminių priemonių galimybės prisidėti prie visuomenės darnos ir kokybiškos, sveikos aplinkos kūrimo.

Disertacijos gynimo taryba:

  • prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01S)
  • prof. dr. (HP) Egidijus Šileikis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01S);
  • doc. dr. Vigita Vėbraitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01S);
  • prof. dr. Birutė Pranevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01S);
  • prof. dr. Bernard Hubeau (Antverpeno universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01S).

Disertacija