Pradžia > Renginiai > Renatos Vaišvilienės daktaro disertacijos gynimas

Renatos Vaišvilienės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. kovo 14 d.,

14.00 — 17.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:Lietuvių

2018 m. kovo 14 d. 14 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė Renata Vaišvilienė gins disertaciją „Tarptautinių baudžiamųjų tribunolų jurisdikcijos santykis su nacionaline baudžiamąja jurisdikcija” socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Didėjant tarptautinių baudžiamųjų tribunolų skaičiui, tampa labai svarbu suformuluoti gaires, kaip kuriant tarptautinius baudžiamuosius tribunolus tarptautinei bendrijai taikyti principus, kuriais užtikrinamas tinkamas jurisdikcijų kolizijos sprendimas. Disertacijoje nuosekliai analizuojama tarptautinės jurisdikcijos samprata ir apibendrinami tarptautinės baudžiamosios jurisdikcijos ir nacionalinės baudžiamosios jurisdikcijos santykį nustatantys principai. Šis mokslinis darbas yra vienas iš pirmųjų bandymų suformuluoti tarptautinės baudžiamosios ir nacionalinės baudžiamosios jurisdikcijos kolizijos sprendimą užtikrinančių principų taikymo gaires. Šios gairės formuluojamos apibendrinant egzistuojančią tarptautinių baudžiamųjų tribunolų steigimo praktiką, įvertinant jų steigimo istorinį kontekstą, teisines galimybes ir nacionalinių teisinių sistemų pajėgumą spręsti nebaudžiamumo už tarptautinius nusikaltimus problemą savarankiškai ir padedant tarptautinei bendrijai. Pirmojoje disertacijos dalyje atskleidžiama bendroji jurisdikcijos samprata tarptautinėje viešojoje teisėje aptariant pagrindinius tarptautinės baudžiamosios jurisdikcijos ypatumus. Antrojoje dalyje pateikiama tarptautinės baudžiamosios jurisdikcijos rūšių, išskiriamų pagal šios jurisdikcijos santykį su nacionaline baudžiamąja jurisdikcija, samprata. Trečiojoje dalyje analizuojami tarptautinės baudžiamosios ir nacionalinės baudžiamosios jurisdikcijos santykio aspektai, kurie iš esmės siejami su jų praktiniu įgyvendinimu ir įtaka nacionaliniams baudžiamiesiems procesams.

DISERTACIJA