Pradžia > Renginiai > Victor Terekhov daktaro disertacijos gynimas

Victor Terekhov daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. vasario 22 d.,

14.00 — 17.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:Rusų

2018 m. vasario 22 d. 14 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas Victor Terekhov gins disertaciją „Civilinio proceso globalizacija ir regionalizacija: Europos ir Eurazijos aspektai” socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Darbe nagrinėjami esamos globalizacijos ir regionalizacijos tendencijos šiuolaikiniame civiliniame procese Europos ir Eurazijos regionuose. Tokios tendencijos pasireiškia nacionalinių CPT šakų planingu suartėjimu, kuris turi dvi formas: suvienijimas (vienodų normų skirtingoms šalims kūrimas) ir suderinimas (nuoseklaus reglamentavimo nustatymas). Tyrimas stengiasi nustatyti, kam, kada ir kodėl reikalingas teises suartėjimas procesinėje srityje, dėl kokių priežasčių tai yra pakankamai naujas fenomenas šiuolaikinėje teisėje.

Autoriaus teigimu, suartėjimą galima pasiekti taikant tokius mechanizmus, kaip tarptautinę sutartinę teisėkūrą, viršvalstybinę teisėkūrą, tarptautinių teismų praktiką ir modelinių taisyklių kūrimą. Kiekvienas iš jų turi savo privalumus ir trūkumus bei naudojamas skirtingai minėtuose regionuose. Disertacijoje siekiama parodyti, kaip vyksta CPT suartėjimo procesas Europos Sąjungoje ir Eurazijos Ekonominės Sąjungoje, su kokiomis problemomis susiduria jų šalys narės, kaip galima pagerinti situaciją bei kokios yra dviejų regionų sąveikos perspektyvos. Darbe naudojami sisteminis, loginis, lyginamasis, istorinis, dokumentų analizės ir kiti tyrimo metodai. Tyrimas remiasi daug norminių ir normatyviai neprivalomų aktų, doktrininių straipsnių ir monografijų bei teismų praktika. Darbo objektas, tikslas ir uždaviniai rodo, kad tyrimas yra daugiausia doktrininio pobūdžio, o tai lemia, kad esminis vaidmuo teko teoriniams metodams ir analitiniam darbui su šaltiniais.

DISERTACIJA