Kvietimas publikacijai monografijoje „Energetikos teisė: naujovės ir iššūkiai“

Europos Sąjungoje energetikos sektoriaus transformacija skaičiuoja 4 (ketvirtą) dešimtmetį. Nuo pat 1986 m., kai Europos Taryba iškėlė tikslą sukurti bendrą energijos rinką, iki šių dienų esminiai pertvarkytos dujų, elektros rinkos, reglamentuota perdavimo, skirstymo ir tiekimo veikla, konkurencija ir valstybės pagalbos teikimo sąlygos. Tikslas įgyvendinti energetikos sąjungą, užtikrinti tiekimo saugumą, konkurenciją, prisidėti prie klimato kaitos ir Daugiau

Skaitykite toliau

Vyko konferencija, skirta žiniasklaidos teisei

Lapkričio 26 dieną LR Seime vyko Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto kartu su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu organizuota konferencija „Žiniasklaidos teisė, šiandienos problemos ir lūkesčiai“. Jos metu Vilniaus universiteto Teisės fakulteto partnerystės profesorė dr. Liudvika Meškauskaitė advokatė pristatė monografiją  „Žiniasklaidos teisė – visuomenės informavimo teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai“.  Taip pat buvo aptarti šiuolaikiniai žiniasklaidos teisės Daugiau

Skaitykite toliau

VU TF dėstytojas išleido anglų kalba monografiją apie elektros tinklų teisinį režimą

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto energetikos teisės dėstytojas Dr. Karolis Gudas publikavo monografiją “The Law and Policy of International Trade in Electricity. Access to and Development of Cross-Border Electricity Transmission Infrastructure under EU and WTO frameworks”. Monografijoje yra analizuojamas Europos Sąjungos ir Pasaulio Prekybos Organizacijos teisinis režimas elektros tinklų ir jungčių plėtrai bei tarptautinei elektros prekybai. Daugiau

Skaitykite toliau

Kviečiame susipažinti su nauja mokslo studija apie įmonių teisę

  Pagaliau išleistas ir jau elektroninėje erdvėje prieinamas VU Teisės fakulteto mokslininkų dar 2015 metais pradėto nacionalinio mokslinio projekto „Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“ leidinys. Mokslo studijoje prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas, doc. dr. Lina Mikalonienė, doc. dr. Paulius Miliauskas, doktorantas Vilius Mitkevičius, VDU Teisės fakulteto Daugiau

Skaitykite toliau

Wolters Kluwer išleido knygą apie Lietuvos teisę

Žymi tarptautinė teisinės literatūros leidykla „Wolters Kluwer“ išleido VU Teisės fakulteto docento Andriaus Smaliuko knygą apie Lietuvos daiktinę ir turto patikėjimo teisę (angl. „Property and Trust law in Lithuania“). Knygoje analizuojami įvairūs daiktinės teisės klausimai Lietuvoje, atsižvelgiant į svarbiausius teisinius, kultūrinius ir istorinius aspektus.

Skaitykite toliau

Prestižinė leidykla išleido VU Teisės fakulteto konferencijos pranešimus

Prestižinė leidykla Peter Lang  išleido praėjusias metais VU Teisės fakulteto organizuotos tarptautinės darbo teisės konferencijos pranešimų rinkinį „Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe“. Knygoje pranešimai anglų kalba pristato naujausias tendencijas reglamentuojant darbo teisinius santykius įvairiose Europos valstybėse, parodo atskirų šalių teisinių problemų panašumus ir skirtumus. Rinkinio sudarytojas yra VU Teisės fakulteto dekanas prof. Daugiau

Skaitykite toliau

Monografija apie LR Baudžiamojo kodekso bendrąją dalį jau E-formate

Pagaliau išleista elektroninė monografijos „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“  versija. Ši prof. habil. dr. Gintaro Švedo, dr. Justynos Levon, dr. Pauliaus Veršekio ir Dariaus Prapiesčio monografija vainikavo kelis metus vykdytą Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo projektą. Tai yra pirmasis Lietuvoje tokio pobūdžio ir apimties mokslinis tyrimas. Monografija aktuali ir naudinga visų Daugiau

Skaitykite toliau

Įvyko baigiamoji mokslinio projekto konferencija „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai”

Gegužės 5 d. įvyko baigiamoji Lietuvos mokslo tarybos finansuoto mokslinio projekto – „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai” (vadovas – prof. habil. dr. Gintaras Švedas), konferencija. Konferencijoje pristatyti galutiniai tyrimo rezultatai ir pasiūlymai, pranešimus taip pat skaitė mokslininkai iš Lenkijos bei Estijos.  

Skaitykite toliau

„Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: parlamentas“

Išleista knyga „Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: parlamentas“. Ši knyga – tai daugiau nei dešimtmetį trunkančio glaudaus Lodzės universiteto Teisės ir administracijos fakulteto ir Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros bendradarbiavimo rezultatas. Prieš kelerius  metus, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto delegacijai lankantis Lodzėje, Lenkijos kolegos pasiūlė imti reguliariai, kasmet rengti Lodzės ir Vilniaus universitetų mokslininkų, Daugiau

Skaitykite toliau

ES Teisingumo Teismo bibliotekos padėka Teisės fakultetui

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bibliotekos vardu Direktoriaus pavaduotojas p. Jos Kuerten dėkoja Teisės fakultetui už bendradarbiavimą ir įteiktą dovaną – Vilniaus universiteto išleistas knygas: Baudžiamoji justicija ir verslas / redakcinė kolegija Gintaras Švedas, Jonas Prapiestis, Albertas Milinis; Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės, 2015 / mokslinis redaktorius Egidijus Kūris; Lietuvos konstitucionalizmo istorija / mokslinis redaktorius Vaidotas Daugiau

Skaitykite toliau