Išleista monografija apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą