Pradžia > Mokslas > Leidiniai

Leidiniai

Ramūnas Birštonas, Jūratė Liauksminaitė Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose
Knygoje paprasta ir glausta forma pateikiama išsamių žinių apie visas su kūrybinėmis industrijomis susijusias intelektinės nuosavybės teises: autorių teises, gretutines teises, dizaino, išradimų, prekių ženklų ir komercinių paslapčių apsaugą.
Lina Mikalonienė Mokymo priemonė „Įmonių teisė. Praktikumas“

Praktikumas yra naudingas teisės studentams, studijuojantiems įmonių teisės dalyką, įsisavinti paskaitų metu ir savarankiškai įgytas teorines žinias bei jas pritaikyti. Pagal tematiką susisteminti pagrindiniai teisės šaltiniai taip pat pravers ir teisės praktikams.

Autorių kolektyvas Vadovėlis „Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ 2 knyga

Autoriai yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros prof. habil. dr. Gintaras Švedas, prof. dr. Jonas Prapiestis ir prof. dr. Armanas Abramavičius.