Pradžia > Mokslas > Leidiniai

Leidiniai

L. Mikalonienė, V. Mikelėnas, P. Miliauskas, V. Mitkevičius, A. Tikniūtė Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?, 2017

Mokslo studijos objektas yra lyginamoji kai kurių įmonių teisinių formų veiklos teisinio reglamentavimo užsienio valstybėse ir Lietuvoje analizė.

Sud. T. Davulis Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe, 2017

Konferencijos pranešimų rinkinyje pristatytos naujausios tendencijos reglamentuojant darbo teisinius santykius įvairiose Europos valstybėse, parodyti atskirų šalių teisinių problemų panašumai ir skirtumai.

VU Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija Teisės mokslo pavasaris 2017

Pranešimų rinkinyje akademinei bendruomenei pristatomi Fakulteto studentų savarankiškų tyrinėjimų rezultatai.