Pradžia > Mokslas > Leidiniai

Leidiniai

Sud. T. Davulis Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe, 2017

Konferencijos pranešimų rinkinyje pristatytos naujausios tendencijos reglamentuojant darbo teisinius santykius įvairiose Europos valstybėse, parodyti atskirų šalių teisinių problemų panašumai ir skirtumai.

VU Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija Teisės mokslo pavasaris 2017

Pranešimų rinkinyje akademinei bendruomenei pristatomi Fakulteto studentų savarankiškų tyrinėjimų rezultatai.

G. Švedas, et al. Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai, 2017

Monografija yra pirmasis Lietuvoje mokslinis tyrimas, kuriame atliktas kompleksinis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir nuoseklumo vertinimas.