Pradžia > Mokslas > Leidiniai

Leidiniai

L. Mikalonienė Uždarosios akcinės bendrovės akcininko civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, bendrovei ir kitiems akcininkams, 2016

Monografijoje analizuojamos sąlygos, kurioms esant gali kilti uždarosios akcinės bendrovės akcininko civilinė atsakomybė skirtingiems subjektams.

A. Brazdeikis, et al. Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time, 2016

The study explores the institutional performance of the judicial system, the procedural provisions of the civil procedure and the existing case-law in order to answer the question how effective the Lithuanian civil justice is in ensuring the right to civil proceedings within a reasonable time.

A. Brazdeikis, et al. Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos, 2016

Mokslo studijoje nagrinėjama institucinės teismų sistemos veikla, civilinio proceso procesines normos ir esamą teismų praktika, siekiant atsakyti į klausimą, kiek efektyviai Lietuvos civilinėje justicijoje yra įgyvendinama EŽTK įtvirtinta asmens teisė į jo bylos išnagrinėjimą per protingą laiką.