Pradžia > Mokslas > Leidiniai

Leidiniai

Autorių kolektyvas Leidinys „Teisės viršenybės link“
Straipsnių rinkinys yra skirtas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Antano Marcijono 80-mečiui. Mokslinis redaktorius - prof. dr....
Autorius VU Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija TEISĖS MOKSLO PAVASARIS 2018

Pranešimų rinkinyje akademinei bendruomenei pristatomi Fakulteto studentų savarankiškų tyrinėjimų rezultatai.

L. Mikalonienė, V. Mikelėnas, P. Miliauskas, V. Mitkevičius, A. Tikniūtė Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?, 2017

Mokslo studijos objektas yra lyginamoji kai kurių įmonių teisinių formų veiklos teisinio reglamentavimo užsienio valstybėse ir Lietuvoje analizė.