Pradžia > Mokslas > Leidiniai

Leidiniai

Autorių kolektyvas Vadovėlis „Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ 2 knyga

Autoriai yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros prof. habil. dr. Gintaras Švedas, prof. dr. Jonas Prapiestis ir prof. dr. Armanas Abramavičius.

Bronius Sudavičius, Martynas Endrijaitis Vadovėlis „VIEŠŲJŲ FINANSŲ TEISĖ“

Vadovėlis skiriamas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto klausytojams, tačiau, tikėtina, jis bus įdomus ir naudingas visiems besidomintiems viešųjų finansų teise.

Autorių kolektyvas Notarų civilinė atsakomybė.

Autoriai: prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas, doc. dr. Lina Mikalonienė, dr. Eglė Zemlytė, dr. Tadas Varapnickas.