Pradžia > Mokslas > Leidiniai

Leidiniai

Autorių kolektyvas Vadovėlis “Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis” I knyga. 2019

Vadovėlio “Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis” I knyga skirta baudžiamosios teisės sąvokai, paskirčiai, funkcijoms, sistemai; baudžiamąjai politikai; baudžiamąjai atsakomybei ie jos realizavimo formoms; Lietuvos baudžiamosios teisės šaltiniams; baudžiamojo įstatymo galiojimui ir aiškinimui; nusikalstamai veikai; nusikalstamos veikos sudėčiai; nusikalstamos veikos objektui ir objektyviajai pusei; nusikalstamos veikos subjektui ir subjektyviąjai pusei; baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms; nusikalstamos veikos padarymo stadijoms; bendrininkavimui padarant nusikalstamą veiką ir nusikalstamų veikų daugetui.

Vadovėlis skirtas pirmiausia studentams, studijuojantiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies dalyką, tačiau neabejotina, kad jis gali būti naudingas ir teisės praktikams – teisėjams, prokurorams, advokatams, ikiteisminio tyrimo tyrėjams, taip pat visiems, besidomintiems baudžiamąja teise.

Autorių kolektyvas Monografija „„Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“. 2019 m.

Kolektyvinėje monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą pažangą, tiek į išliekančias kliūtis.

Autorių kolektyvas Leidinys „Teisės viršenybės link“. 2019 m.
Straipsnių rinkinys yra skirtas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Antano Marcijono 80-mečiui. Mokslinis redaktorius - prof. dr....