Pradžia > Mokslas > Moksliniai tyrimai

Moksliniai tyrimai

Fundamentaliųjų mokslinių tyrimų kryptys

 • Lietuvos Respublikos teisinės sistemos integravimas į Europos Sąjungos teisinę sistemą
 • Baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo  teisės efektyvumo tyrimai
 • Lietuvos teisės tradicija ir teisės samprata: kaitos tendencijos
 • Privatinės teisės efektyvumo tyrimai

Vykdomi moksliniai tyrimai

 • Kūrėjų teisių apsauga kūrybinėse industrijose

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos vykdomos Kultūros rėmimo fondo programos „Kūrybinė veikla ir autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga” priemonės „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga” lėšomis (Sutarties Nr. S/AGT-16(6.91)/2018 / LSS-220000-2092). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Nacionalinių konstitucinių garantijų reikšmė apsaugant ūkinės veiklos laisvę Lietuvoje ir Vokietijoje

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti

Projekto (mokslinės stažuotės) finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Konstitucinis teisėtumo principas baudžiamojoje teisėje – samprata ir sąveika su bausmės tikslais

Projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Daugiau informacijos apie projektą.

Atlikti moksliniai tyrimai

 • Mediacijos (kaltininko ir aukos sutaikymo) praktika Lietuvos baudžiamojoje justicijoje

Projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? (2015 – 2017)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MIP-020/2015). Projekto vadovas – prof. habil. dr. V. Mikelėnas. Projekto vykdytojai – doc. dr. L. Mikalonienė, doc. dr. A. Tikniūtė, dr. P. Miliauskas, tyrėjai dokt. M. Žukauskaitė ir dokt. V. Mitkevičius. Daugiau informacijos apie tyrimą.

Mokslo studija „Įmonių teisinių formų  konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas  yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“

 • ES TEMPUS programos projektas „Alternatyvaus ginčų sprendimo mokymas kaip būdas užtikrinti žmogaus teises“ (angl. „Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human rights“) 

Projekte dalyvavo 10 universitetų iš Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos. Vilniaus universiteto Teisės fakultete projektą koordinavo prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Vigita Vėbraitė, Egidijus Semėnas. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai (2015 – 2017)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovas – prof. habil. dr. G. Švedas. Projekto vykdytojai: dr. P. Veršekys, dr. J. Levon.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas (projekto lyginamasis variantas)

Monografija „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“

 • ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis (2014 – 2016)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MIP-088/2014). Projekto vadovė – doc. dr. S. Žalimienė. Projekto vykdytojai – prof. dr. T. Davulis, doc. dr. S. Kavalnė, dr. I. Danėlienė.

 • Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos (2014 – 2016)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MIP-091/2014). Projekto vadovas – prof. habil. dr. V. Nekrošius. Projekto vykdytojai – doc. dr. V. Vėbraitė, doc. dr. R. Simaitis, dr. A. Brazdeikis.

Mokslo studija „Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos“ lietuvių kalba

Mokslo studija „Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time“ anglų kalba

 • Mediacijos tinklo civilinėse ir baudžiamosiose bylose vystymas, skatinant taikų ginčų sprendimą Europoje (2014 – 2016)

Erasmus strateginės partnerystės projektas. Projekto vykdytojos Lietuvoje – doc. dr. Vigita Vėbraitė, dokt. Neringa Toleikytė. Rezultatai pristatomi elektroninėje knygoje „Mediation to Foster European Wide Settlement of Disputes“. Taip pat šią knygą galima rasti pagrindinėse Lietuvos bibliotekose. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms (2013 – 2015)

Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis (sutarties nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085). Projekto vadovas – prof. (HP) dr. Egidijus Kūris. Projekto vykdytojai: prof. dr. A. Andruškevičius, prof. dr. D. Žalimas, doc. dr. D. Petrylaitė, doc. dr. G. Lastauskienė, doc. dr. A. Medelienė, dr. I. Isokaitė, dr. V. Milašiūtė, dr. E. Masnevaitė, lekt. D. Kriaučiūnas.

Pranešimai žiniasklaidoje
Komentarai
2014 m. spalio 10-11 dienomis vykusios projekto konferencijos vaizdo įrašas (1 diena, 2 diena)
2015 m. rugsėjo 26 d. konferencijos „Ekonomikos krizė ir teisės viešpatavimas“ nuotraukos
Monografija „Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės“ lietuvių kalba
Monografija „Crisis, the Rule of Law and Human Rights in Lithuania“ anglų kalba

 • Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas (2014 – 2015)

Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo ir valstybės lėšomis (sutarties nr. APS-220000-234). Projekto vadovas – prof. dr. T. Davulis. Daugiau informacijos apie projektą

 • Lietuvos konstitucingumo istorija (2014 – 2015)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. LIT-8-72). Projekto vadovas – doc. dr. V. Vaičaitis. Projekto vykdytojai – prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko, doc. dr. J. Paužaitė – Kulvinskienė, dr. L. Griškevič.