Pradžia > Naujienos > Diplomų teikimo ceremonija

Diplomų teikimo ceremonija

AUTORIUS: Studijų skyrius

Diplomų teikimas įvyks 2017 m. birželio 15 d. 13 val. Šv. Jonų bažnyčioje.

Sėkmingai apgynę magistro darbą ir išlaikę baigiamąjį egzaminą absolventai iki 2017 m. birželio 10 d. privalo atsiskaityti su VU  padaliniais, kuriems yra skolingi. Informaciją apie atsiskaitymų tvarką ir savo būseną rasite prisijungę prie VU IS, E-Studento aplinkos skiltyje „Studijos“.

Prašymai dėl pavardės keitimo priimami tik iki 2017 m. birželio 5 d. (kol neatspausdinti diplomai).

Visi absolventai ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d. privalo pasitikrinti diplomo priedėlio eskizą, ypač atkreipdami dėmesį į magistro darbo pavadinimą lietuvių ir anglų kalba. Radus netikslumų, nedelsiant kreiptis į vyr. specialistę rašto darbams Rimą Steponavičienę (411 kab., tel. 8 5 236 6167). Po diplomų įteikimo priedėliai nebus perspausdinami.

2017 m. birželio 13 d. arba 14 d. 9.00 12.00 val. ir 12.30 16.00 val. privalote atvykti į 607 kab. ir asmeniškai pasirašyti diplomų registracijos žurnale. Tiems absolventams, kurie nedalyvaus teikimų ceremonijoje, nebūtina pasirašyti nurodytomis dienomis, jie pasirašys atvykę atsiimti diplomo į Fakultetą.

Nepasirašiusiems žurnale arba neatsiskaičiusiems su VU padaliniais diplomai nebus išduoti.