Pradžia > Paslaugos > Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai atlieka fundamentaliuosius bei užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus šiomis kryptimis:

 • Tarptautinės, Europos Sąjungos, nacionalinės teisės tyrimai
 • Situacijos analizė, ekspertinių išvadų, pasiūlymų teisės aktų projektams teikimas
 • Ekspertinės konsultacijos
 • Užsakomieji moksliniai – tiriamieji darbai
 • Tiriamųjų ir taikomųjų mokslinių studijų teisės klausimais rengimas
 • Teisės mokslo taikomųjų renginių organizavimas
 • Lyginamoji teisėtyra
 • Teisės mokslo – verslo partnerystė
 • Teisės mokslo – viešojo sektoriaus partnerystė
 • Mokslininkų telkimas projektinei veiklai vykdyti
 • Partnerių jungtiniams moksliniams projektams įgyvendinti paieška Lietuvoje ir užsienyje
 • Teisės mokslo leidinių rengimo ir leidybos klausimai

Kontaktai:
Mokslo ir inovacijų skyrius
Laura Naimovičiūtė
el. p. laura.naimoviciute@tf.vu.lt
tel. +370 5 236 6166