Pradžia > Studentams > Doktorantūros studijos > Rengiamos disertacijos

Rengiamos disertacijos

Baudžiamosios justicijos katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Justinas Bagdžius Baudžiamosios justicijos Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą
Martynas Dobrovolskis Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių slėpimą pagal Lietuvos ir užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus
Askar Kudaibergenov Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už korupcinius nusikaltimus (praktikos Kazachstane, Lietuvoje ir ES lyginamoji teisinė analizė)
Ugnė Markevičiūtė Baudžiamosios justicijos Europos Sąjungos valstybių narių teisinis bendradarbiavimas perduodant ir perimant nuteistuosius laisvės atėmimu tolesniam bausmės atlikimui
Laura Martinaitytė Baudžiamosios justicijos Asmens teisių apsaugos institutas baudžiamajame procese
Laura Mickevičiūtė Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už prekybą poveikiu
Ieva Marija Ragaišytė Baudžiamosios justicijos Nusikalstamos veikos aplinkai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą
Evaldas Raistenskis Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą
Ramunė Steponavičiūtė Baudžiamosios justicijos Autorystės pasisavinimo sudėties analizė
Laura Šivickaitė Baudžiamosios justicijos Teismo eksperto mokslinės-praktinės ir procesinės kompetencijos vertinimo ypatumai ir pasekmės teisingam teismo sprendimui

Privatinės teisės katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Edvinas Bakanauskas Privatinės teisės Smulkiųjų akcininkų teisių apsauga įmonių grupėse
Aurelija Balčiūnė Privatinės teisės Neprivalomos bendrosios Europos pirkimo – pardavimo sutarčių teisės probleminiai aspektai
Ineta Breskienė Privatinės teisės Dirbtinio intelekto panaudojimo teisiniai aspektai
Simona Bronušienė Privatinės teisės Paveldėjimo teisės vienodinimo Europos Sąjungoje probleminiai aspektai
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė Privatinės teisės Kreditorių interesų padėtis ir užtikrinimas santykyje su bankroto administratoriumi
Mindaugas Gedeikis Privatinės teisės Išvestinės finansinės priemonės
Vaida Jankauskienė Privatinės teisės Viešosios teisės įtaka sutarčių laisvės principo taikymui
Justinas Jarusevičius Privatinės teisės Verslo sprendimo taisyklė
Vaidas Kontrimas Privatinės teisės Žalos, sukeltos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo problemos
Eglė Kurelaitytė Privatinės teisės Laisvas asmenų judėjimas ir šeimos teisė
Vilius Kuzminskas Privatinės teisės Perkančiųjų organizacijų problematikos vykdant viešuosius pirkimus tyrimas
Larysa Matveichuk Privatinės teisės Principle of Social State
Sebastjan Okinčic Privatinės teisės Tarptautinio komercinio bylinėjimosi su Jungtine Karalyste problemos po Brexit
Ana Pliner Privatinės teisės Tarptautinio įvaikinimo pagal 1993 m. gegužės 29 d. Hagos konvenciją „Dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje“ teisinės problemos
Agnė Selvestravičiūtė Privatinės teisės Įstatyminės ir komercinės daikto kokybės garantijos vartojimo santykiuose teorinės ir praktinės problemos
Olga Shevchenko Privatinės teisės Transporto priemonių sektoriaus draudimo įstatymų standartai Europos Sąjungoje
Gabrielė Taminskaitė Privatinės teisės Socialinės valstybės principo realizavimas Lietuvos ir Prancūzijos teisėje: lyginamoji analizė
Miglė Žukauskaitė Privatinės teisės Mediatorius kaip ginčo tarpininkas

Viešosios teisės katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Alaa Al Dakour Al Aridi Viešosios teisės The Problem of Hybrid War in International Law
Agnė Andrijauskaitė Viešosios teisės Administracinio baudimo principai pagal EŽTK
Laurynas Balčiūnas Viešosios teisės Finansų rinkos reguliavimo teisiniai ir mokestiniai aspektai
Simona Bareikytė Viešosios teisės Individualaus administracinio (valdymo) akto panaikinimas ex officio
Indra Burneikaitė Viešosios teisės Tarpukario Lietuvos viešųjų finansų teisės sistema šiuolaikinės Lietuvos valstybės finansų ir mokesčių teisės raidos kontekste
Edvard Gasperskij Viešosios teisės Elektroninės komercijos platformų apmokestinimo teisinis reguliavimas
Paulius Griciūnas Viešosios teisės Konstitucinių Teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo tvaraus sąveikos modelio paieškos
Rūta Janeckaitė Viešosios teisės Europos Sąjungos kompetencijos sveikatos srityje plėtros tendencijos ir jų poveikis nacionalinėms sveikatos sistemoms
Justina Januševičienė Viešosios teisės Biotechnologijos: teisė ir etika
Lijana Kanarskienė Viešosios teisės Teisininko profesinė etika: reguliavimas ir įgyvendinimas
Tadas Lukošius Viešosios teisės Europos ius commune samprata XI-XVIII amžiais
Karolina Mickutė Viešosios teisės Tarptautinės rinkos teisinis reglamentavimas: prekybos liberalizavimas, skaidrumas ir veiksmingumas
Justinas Poderis Viešosios teisės Teisinis atsinaujinančios energetikos skatinimo reguliavimas: probleminiai aspektai
Rimantė Rudauskienė Viešosios teisės Žalieji viešieji pirkimai – priemonė, užtikrinanti darnų vystymąsi
Eglė Ruzgytė Viešosios teisės Atsakomybė už teisėjų profesinės etikos pažeidimus
Sigita Sriubaitė Viešosios teisės Bendra Europos teisinė kultūra: Lietuvos perspektyva
Rimantas Šadžius Viešosios teisės Viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinis pagrindas ir reglamentavimo problemos
Eimantė Šilvaitė Viešosios teisės Ūkio (verslo) subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generali ir lex specialis
Klaudijus Kornelijus Širvelis Viešosios teisės Konstitucinės piliečių susirinkimų laisvės įgyvendinimo problemos
Kristina Romualda Tankevičiūtė-Dobrovolskienė Viešosios teisės Aukštųjų mokyklų autonomijos konstituciniai aspektai
Laurynas Totoraitis Viešosios teisės Teisinis argumentavimas kibernetinės teisės srityje
Vytis Turonis Viešosios teisės Bažnyčios ir valstybės atskirumo konstitucinis principas: nacionalinis ir lyginamasis tyrimas
Andrius Valuta Viešosios teisės Teisės sampratos, teismo sprendimo ir atskirosios nuomonės santykis Lietuvos Respublikos teismų praktikoje
Evelina Agota Vitkutė Viešosios teisės Laisvosios profesijos: reguliavimas, dereguliavimas ir savivalda

Informacija atnaujinta 2019-06-03.