Pradžia > Studentams > Doktorantūros studijos > Rengiamos disertacijos

Rengiamos disertacijos

Baudžiamosios justicijos katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Justinas Bagdžius Baudžiamosios justicijos Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą
Justina Dešriūtė Baudžiamosios justicijos Abipusio pripažinimo principu grindžiamų Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo teorinė ir praktinė problematika Lietuvos baudžiamojoje justicijoje
Laura Martinaitytė Baudžiamosios justicijos Asmens teisių apsaugos institutas baudžiamajame procese
Laura Mickevičiūtė Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už prekybą poveikiu
Darius Prapiestis Baudžiamosios justicijos Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas: kai kurios atsakomybės ir jos realizavimo procesinės problemos
Evaldas Raistenskis Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą
Inha Rakavets Baudžiamosios justicijos The Criminal Liability of Human Trafficking: A Comparative Analysis of the Lithuanian, Belarusian and International Law
Vytenis Skorupskas Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji teisė: baudžiamoji atsakomybė už kartelinius susitarimus bei piktnaudžiavimą monopoline padėtimi
Ramunė Steponavičiūtė Baudžiamosios justicijos Autorystės pasisavinimo sudėties analizė
Laura Ūselė Baudžiamosios justicijos Jaunų pilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai: teorinės ir praktinės problemos
Inga Žukovaitė Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už plėšimus

Privatinės teisės katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Aušra Bagdonaitė Privatinės teisės Socialinės partnerystės vaidmuo diegiant darbo santykių lankstumo ir saugumo principus: Europos socialinio modelio perspektyvos
Aurelija Balčiūnė Privatinės teisės Neprivalomos bendrosios Europos pirkimo – pardavimo sutarčių teisės probleminiai aspektai
Simona Bronušienė Privatinės teisės Paveldėjimo teisės vienodinimo Europos Sąjungoje probleminiai aspektai
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė Privatinės teisės Kreditorių interesų padėtis ir užtikrinimas santykyje su bankroto administratoriumi
Mindaugas Gedeikis Privatinės teisės Išvestinės finansinės priemonės
Vaida Jankauskienė Privatinės teisės Viešosios teisės įtaka sutarčių laisvės principo taikymui
Justinas Jarusevičius Privatinės teisės Juridinio asmens veiklos tyrimas
Inga Klimašauskienė Privatinės teisės Darbo ir šeimos pareigų suderinimas: darbo ir socialinės apsaugos teisės aspektai
Vaidas Kontrimas Privatinės teisės Žalos, sukeltos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo problemos
Eglė Kurelaitytė Privatinės teisės Laisvas asmenų judėjimas ir šeimos teisė
Vilius Kuzminskas Privatinės teisės Perkančiųjų organizacijų problematikos vykdant viešuosius pirkimus tyrimas
Larysa Matveichuk Privatinės teisės Principle of Social State
Paulius Mencas Privatinės teisės Privataus teisių gynimo įgyvendinimo konkurencijos teisėje problematika
Vilius Mitkevičius Privatinės teisės Kombinuotųjų pervežimų probleminiai aspektai
Monika Morkūnaitė Privatinės teisės Gydytojų civilinės atsakomybės taikymo problematika
Giedrė Osinaitė Privatinės teisės Viešieji pirkimai: teikėjų interesų apsauga ir gynimas
Ana Pliner Privatinės teisės Tarptautinio įvaikinimo pagal 1993 m. gegužės 29 d. Hagos konvenciją „Dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje“ teisinės problemos
Siarhei Shcharbakou Privatinės teisės The Problems of the Intellectual Property Law in the Information Society
Gabrielė Taminskaitė Privatinės teisės Socialinės valstybės principo realizavimas Lietuvos ir Prancūzijos teisėje: lyginamoji analizė
Victor Terekhov Privatinės teisės Civilinio proceso globalizacija ES ir NVS erdvėje
Tadas Varapnickas Privatinės teisės Arbitro ir nuolatinės arbitražo institucijos teisinė atsakomybė ir jos ribos
Marija Vitulskė Privatinės teisės Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas arbitražo procese
Miglė Žukauskaitė Privatinės teisės Mediatorius kaip ginčo tarpininkas

Viešosios teisės katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Alaa Al Dakour Al Aridi Viešosios teisės The problem of hybrid war in international law
Monika Ambrasaitė Viešosios teisės Lobizmas kaip teisės institutas
Daiva Bakšienė Viešosios teisės Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srityje
Simona Balčiūnaitė Viešosios teisės Būsto kredito sutarčių teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
Laurynas Balčiūnas Viešosios teisės Finansų rinkos reguliavimo teisiniai ir mokestiniai aspektai
Indra Burneikaitė Viešosios teisės Tarpukario Lietuvos viešųjų finansų teisės sistema šiuolaikinės Lietuvos valstybės finansų ir mokesčių teisės raidos kontekste
Edvard Gasperskij Viešosios teisės Elektroninės komercijos platformų apmokestinimo teisinis reguliavimas
Paulius Griciūnas Viešosios teisės Konstitucinių Teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo tvaraus sąveikos modelio paieškos
Rūta Janeckaitė Viešosios teisės Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos sveikatos sistemai
Justina Januševičienė Viešosios teisės Biotechnologijos: teisė ir etika
Airė Keturakienė Viešosios teisės Materialinės ir procesinės teisinės vandens apsaugos užtikrinimo priemonės
Milda Markevičiūtė Viešosios teisės Dualistinis administracinio baudimo norminis pagrindas: instituto unifikavimo poreikis ir galimybės
Karolina Mickutė Viešosios teisės Tarptautinės rinkos teisinis reglamentavimas: prekybos liberalizavimas, skaidrumas ir veiksmingumas
Agnė Petkevičiūtė Viešosios teisės Reorganizavimo ir perleidimo operacijų apmokestinimas Lietuvoje: Tarybos direktyvos 2009/133/EB įgyvendinimas
Justinas Poderis Viešosios teisės Teisinis atsinaujinančios energetikos skatinimo reguliavimas: probleminiai aspektai
Jurgita Randakevičiūtė Viešosios teisės Biomedicinos mokslų pasiekimų įtaka teisiniam reguliavimui naujojo mokslo paradigmos kontekste
Rimantė Rudauskienė Viešosios teisės Žalieji viešieji pirkimai-priemonė, užtikrinanti darnų vystymąsi
Sigita Sriubaitė Viešosios teisės Bendra Europos teisinė kultūra: Lietuvos perspektyva
Viltė Kristina Steponėnaitė Viešosios teisės Jungtinių Tautų saugumo tarybos ir Europos Sąjungos sankcijų sistemos: santykis su žmogaus teisių garantijomis, sankcijų įgyvendinimo problemos ir perspektyvos
Nastė Sušinskaitė Viešosios teisės Teisės į tėvystę įgyvendinimas ir pagalbinis apvaisinimas: lyginamoji teisinio reguliavimo analizė
Rimantas Šadžius Viešosios teisės Viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinis pagrindas ir reglamentavimo problemos
Laurynas Totoraitis Viešosios teisės Teisinis argumentavimas kibernetinės teisės srityje
Vytis Turonis Viešosios teisės Bažnyčios ir valstybės atskirumo konstitucinis principas: nacionalinis ir lyginamasis tyrimas
Aušra Vainorienė Viešosios teisės Ekstremalios situacijos ir jų išimtinis teisinis reguliavimas
Andrius Valuta Viešosios teisės Teisės sampratos, teismo sprendimo ir atskirosios nuomonės santykis Lietuvos Respublikos teismų praktikoje
Evelina Agota Vitkutė Viešosios teisės Laisvosios profesijos: reguliavimas, dereguliavimas ir savivalda

Informacija atnaujinta 2017-08-25.