Aktuali informacija

Dėstytojų priėmimo laikai

Baudžiamosios justicijos katedra

Privatinės teisės katedra

Viešosios teisės katedra

  • Balandžio 20 d. prof. dr. B. Sudavičiaus priėmimo nebus.

I kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

II kursas

  • Balandžio 3 d. darbo teisės I paskaita (doc. dr. T. Bagdanskis) neįvyks. Ji perkeliama į balandžio 18 d., antradienį, 15.00 – 19.00 val. K. Jablonskio a.
  • Viešųjų finansų teisės paskaita (prof. dr. B. Sudavičius) iš balandžio 18 d. 15.00 – 17.00 val. perkeliama į balandžio 4 d. 13.00 – 15.00 val. JR 2

III kursas

  • Civilinės teisės. Prievolių teisės II/II d. seminarai (asist. P. Mencas) 5 ir 6 grupių studentams balandžio 28 d. 13.00 – 15.00 val. ir 15.00 – 17.00 val. vyks ne 710 a., bet 711 a.

IV kursas

  • Mokesčių teisės bendrosios dalies problemų paskaita (prof. dr. B. Sudavičius) iš balandžio 21 d. 15.00 – 17.00 val. perkeliama į balandžio 7 d. 17.00 – 19.00 val. 412 a.
  • Bendrovių teisės paskaita (doc. Dr. L. Mikalonienė) balandžio 27 d. 9.00 – 11.00 val. vyks ne JR 4 a., bet K. Jablonskio a
  • Nejurisdikcinių ginčų sprendimo būdų paskaita (doc. dr. R. Simaitis) balandžio 27 d. 11.00 – 13.00 val. vyks ne JR 4 a., bet K. Jablonskio a.

V kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.