Aktuali informacija

Dėstytojų priėmimo laikai

Baudžiamosios justicijos katedra

  • Lapkričio 15 ir 22 dienomis lekt. dr. A. Jakevičiaus budėjimo laiku nebus.

Privatinės teisės katedra

Viešosios teisės katedra

I kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

II kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

III kursas

  • Lapkričio 6, 13, 20 dienomis (pirmadieniais) nuo 13 iki 15 val. JR 2 a. vietoje doc. dr.  G. Godos „Baudžiamojo proceso teisės“ paskaitų vyks prof. dr. A. Abramavičiaus paskaitos „Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis“.
  • Iš lapkričio 16 d. 9-11 val. civilinio proceso teisės I/II d. paskaita (prof. habil. dr. V. Mikelėnas) perkeliama į lapkričio 13 d. 11-13 val. JR 2 a.

IV kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

V kursas

  • Lapkričio 15 d. Europos Sąjungos civilinio proceso teisės seminaro (partnerystės prof. E. Tamošiūnienė) nebus. Vietoje jo lapkričio 22 d. suplanuotas vizitas teisme.