Tvarkaraščiai

Paskaitų ir seminarų tvarkaraščiai

2018-2019 m. m. rudens semestras

I kursas

Tvarkaraštis (atnaujinta 2018-10-01: 4 ir 5 gr. teisės teorijos seminarus vietoje asist. dr. R. Bakševičienės laikinai ves dokt. E. Ruzgytė)

II kursas

Tvarkaraštis

  • Studentų paskirstymas į užsienio kalbos (profesinės) grupes
  • Spalio 5 d. baudžiamosios teisės. Bendrosios dalies I/II d. paskaita (prof. dr. J. Prapiestis) vyks 9-10 val., nuo 10 val. vyks Europos Sąjungos teisės pagrindų paskaita (partnerystės doc. D. Kriaučiūnas). Spalio 19 d. 9-15 val. vyks baudžiamosios teisės. Bendrosios dalies I/II d. paskaitos.
  • Civilinės teisės. Bendrosios dalies paskaita (doc. dr. P. Miliauskas) iš lapkričio 6 d. perkeliama į spalio 26 d., penktadienį, 14-16 val. K. Jablonskio aud.
  • Spalio 29 d. Tarptautinės viešosios teisės paskaita vyks nuo 15:00 val. 13:00 val. JR2 a. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas prof. dr. Virgilijus Valančius skaitys paskaitą „Europos Sąjungos Bendrasis Teismas: 2016-2018. Tendencijos“. Kviečiame dalyvauti!

III kursas

Tvarkaraštis (atnaujinta 2018-10-01)

  • 1 gr. civilinės teisės. Prievolių teisės I/II d. seminaras (lekt. T. Varapnickas) penktadieniais vyks 9-11 val. 604 aud.

IV kursas

V kursas

Tvarkaraštis (atnaujinta 2018-09-19)

Civilinės teisės. Daiktinės teisės egzamino laikymas eksternu

Civilinės teisės. Daiktinės teisės egzamino (doc. dr. A. Taminskas) laikymas eksternu dieninių studijų studentams vyks spalio 26 d. (penktadienį) 9 val. 601 aud.

Informacija studentams, laikantiems egzaminus, įskaitas, kontrolinius darbus, testus Informacinių technologijų taikymo centre (ITTC)

 

2018-2019 m. m. studijų kalendorius / atsisiųsti

Pirmoji studijų savaitė Antroji studijų savaitė
RUDENS SEMESTRAS (2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 26 d.)
Rugsėjo 3-7 d. – pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentų integracijos savaitė
Rugsėjo 3-17 d. – pavasario semestro galutinių studijų pasiekimų vertinimų perlaikymo laikotarpis
Rugsėjo 3-9 d. Rugsėjo 10-16 d.
Rugsėjo 17-23 d. Rugsėjo 24-30 d.
Spalio 1-7 d. Spalio 8-14 d.
Spalio 15-21 d. Spalio 22-28 d.
Spalio 29 d. – lapkričio 4 d.* Lapkričio 5-11 d.
Lapkričio 12-18 d. Lapkričio 19-25 d.
Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Gruodžio 3-9 d.
Gruodžio 10-16 d. Gruodžio 17-23 d.
Gruodžio 24 d.- sausio 1 d. – Kalėdų atostogos
Sausio 2-26 d. – galutinių studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis
Sausio 27 d.- vasario 3 d. – žiemos atostogos
PAVASARIO SEMESTRAS (2019 m. vasario 4 d. – 2019 m. birželio 30 d.)
Vasario 4-15 d. – rudens semestro galutinių studijų pasiekimų vertinimų perlaikymo laikotarpis
Vasario 4-10 d. Vasario 11-17 d.*
Vasario 18-24 d. Vasario 25 d. – kovo 3 d.
Kovo 4-10 d. Kovo 11-17 d.*
Kovo 18-24 d. Kovo 25-31 d.
Balandžio 1-7 d. Balandžio 8-14 d.
Balandžio 15-22 d. – Velykų atostogos
Balandžio 23-28 d. Balandžio 29 d. – gegužės 5 d.*
Gegužės 6-12 d. Gegužės 13-19 d.
Gegužės 20-26 d. Gegužės 27-31 d.
Birželio 1-30 d.* – galutinių studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis
Liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. – vasaros atostogos**

* Šventinės (nedarbo) dienos:
Lapkričio 1 d. (ketvirtadienis) – Visų šventųjų diena
Vasario 16 d. (šeštadienis) – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Kovo 11 d. (pirmadienis) – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Gegužės 1 d. (trečiadienis) – Tarptautinė darbo diena
Birželio 24 d. (pirmadienis) – Joninės

** Vasaros metu studentams suteikiamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais padalinio nustatyta tvarka studentams praktika gali būti organizuojama ir ne semestro metu.