Pradžia > Studentams > Vientisosios sesijinės studijos

Vientisosios sesijinės studijos

Vientisųjų studijų programa „Teisė“ apjungia pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos universitetines studijas.

 • Studijų trukmė 5 metai;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Nuo 8 semestro studijuojama pasirinkta konkreti teisės studijų šaka, pvz. baudžiamoji justicija, darbo ir socialinė teisė, finansų ir mokesčių teisė, privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė, privatinė teisė: civiliniai ginčai, taikomoji jurisprudencija, tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, viešoji teisė;
 • Studijos baigiamos magistro baigiamojo darbo gynimu ir atitinkamos studijų šakos baigiamojo egzamino laikymu;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. dirbti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru, antstoliu ir pan. arba tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų sesijiniu tvarkaraščiu ypatybės:

 • Studijos skirtos tiek asmenims, įgijusiems vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, tiek jau turintiems bet kurios studijų krypties aukštąjį išsilavinimą;
 • Sudaromos galimybės derinti darbinę veiklą ir studijas vienu metu;
 • Studijuojama sesijomis:

– studijų dalykų paskaitos rudens semestrą intensyviai vyksta spalio mėnesį, o pavasario semestrą – kovo mėnesį – darbo dienomis bei savaitgaliais;

– egzaminai (įskaitos) rudens semestrą vyksta gruodžio – sausio mėnesiais, o pavasario semestrą – gegužės – birželio mėnesiais – šeštadieniais.

Studijų programos komitetas:

 • K. Marcinonytė (studentų atstovė);
 • doc. dr. R. Merkevičius;
 • A. Pažarskis (socialinis partneris);
 • prof. dr. D. Petrylaitė;
 • prof. dr. J. Prapiestis (pirmininkas);
 • doc. dr. Haroldas Šinkūnas.

Nuo 8 semestro studentus konsultuoja studijų šakų akademiniai kuratoriai. Jie periodiškai susitinka su šakos studentais aptarti studijų eigos, dalykų pasirinkimo, tyrimų metodologijos, profesinio pasirinkimo ir karjeros klausimais. Kuratoriai taip pat konsultuoja studentus šiais klausimais priėmimo metu ir elektroniniu paštu.

Akademiniai kuratoriai pagal studijų šakas:

 • Baudžiamoji justicija – asist. dr. Justas Namavičius;
 • Darbo ir socialinė teisė – doc. dr. Vida Petrylaitė;
 • Finansų ir mokesčių teisė – asist. dr. Martynas Endrijaitis;
 • Privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė – prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras;
 • Privatinė teisė: civiliniai ginčai – prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius;
 • Taikomoji jurisprudencija – doc. dr. Giedrė Lastauskienė;
 • Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė – doc. dr. Indrė Isokaitė-Valužė;
 • Viešoji teisė – doc. dr. Vaidotas Vaičaitis.

VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas