Pradžia > Studentams > Vientisosios sesijinės studijos

Vientisosios sesijinės studijos

Vientisųjų studijų programa „Teisė“ apjungia pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos universitetines studijas.

 • Studijų trukmė 5 metai;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Nuo 8 semestro studijuojama pasirinkta konkreti teisės studijų šaka, pvz. baudžiamoji justicija, darbo ir socialinė teisė, finansų ir mokesčių teisė, privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė, privatinė teisė: civiliniai ginčai, taikomoji jurisprudencija, tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, viešoji teisė;
 • Studijos baigiamos magistro baigiamojo darbo gynimu ir atitinkamos studijų šakos baigiamojo egzamino laikymu;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. dirbti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru, antstoliu ir pan. arba tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų sesijiniu tvarkaraščiu ypatybės:

 • Studijos skirtos tiek asmenims, įgijusiems vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, tiek jau turintiems bet kurios studijų krypties aukštąjį išsilavinimą;
 • Sudaromos galimybės derinti darbinę veiklą ir studijas vienu metu;
 • Studijuojama sesijomis:

– studijų dalykų paskaitos rudens semestrą intensyviai vyksta spalio mėnesį, o pavasario semestrą – kovo mėnesį – darbo dienomis bei savaitgaliais;

– egzaminai (įskaitos) rudens semestrą vyksta gruodžio – sausio mėnesiais, o pavasario semestrą – gegužės – birželio mėnesiais – šeštadieniais.

Studijų programos komitetas:

 • K. Marcinonytė (studentų atstovė);
 • doc. dr. R. Merkevičius;
 • A. Pažarskis (socialinis partneris);
 • prof. dr. D. Petrylaitė;
 • prof. dr. J. Prapiestis (pirmininkas);
 • doc. dr. Haroldas Šinkūnas.

VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas