Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos

Studijų programa „Baudžiamoji justicija“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Studijos skirtos teisės studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį turintiems asmenims, siekiantiems pagilinti savo žinias ir ugdyti gebėjimus baudžiamosios justicijos srityje;
 • Studijų programos tikslas – išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamąją politiką, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės šakų, tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir atskirų jos institutų specifiką, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas;
 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą ir laiko baigiamąjį egzaminą;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. teismuose, prokuratūros sistemoje, policijoje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir kitose teisėsaugos institucijose, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose, advokatūroje ir pan. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Informacija apie priėmimą į magistrantūros studijų programas.

 

Studijų programa „Europos Sąjungos verslo teisė“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijos vyksta nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Studijos skirtos teisės studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį turintiems asmenims, siekiantiems pagilinti savo žinias ir ugdyti gebėjimus Europos Sąjungos verslo teisės srityje;
 • Studijų programos tikslas – išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie verslo teisinį reguliavimą nacionaliniame, Europos Sąjungos ir tarptautiniame kontekstuose, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, identifikuoti ir spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir jų taikymu susijusias problemas tarptautinio verslo aplinkoje;
 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą, ir laiko baigiamąjį egzaminą;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. dirbti advokatu, teisėju ir pan., arba dirbti privačiame sektoriuje, tarptautinėje rinkoje veikiančiose verslo įmonėse, jų padaliniuose, teisinių paslaugų įmonėse, taip pat individualiai teikti konsultacijų paslaugas verslo subjektams. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Informacija apie priėmimą į magistrantūros studijų programas.

 

Studijų programa „Viešoji teisė“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijos vyksta nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis.

Kviečiame studijuoti

Studijos skirtos

 • Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų teikimo sričių specialistus, turinčius nuodugnių, ir sistemingų žinių apie Lietuvos Respublikos viešąją teisę (taip pat ir Europos Sąjungos teisės kontekste), inter alia viešojo intereso apsaugą kuriant teisę, argumentuojant jurisdikciniuose ginčuose ir taikant teisę, kitose viešosios teisės srityse. Siekiama ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimus atlikti savarankišką tyrimą, identifikuoti ir spręsti sudėtingas teisėkūros ir teisės taikymo problemas viešosios teisės srityje, taip pat su viešąja teise susijusias tarpdalykines problemas.

Studijų ypatumai

 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą ir laiko baigiamąjį egzaminą (detali informacija apie dėstomus dalykus);
 • Dėstytojai – geriausi savo srities specialistai – prof. D. Petrylaitė, prof. B. Sudavičius, prof. S. Mitkus, prof. E. Šileikis, doc. J. Paužaitė-Kulvinskienė, doc. V. Vaičaitis, doc. A. Normantas, dr. V. Vasiliauskas, dr. R Svetikaitė, dr. D. Poška ir kt.

Baigus studijas

 • Sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje (advokato, teisėjo, notaro ir pan.) arba dirbti viešojoje tarnyboje, taip pat teisinių paslaugų įmonėse ar individualiai teikti konsultacijų paslaugas. Fakulteto absolventai sėkmingai eina svarbiausias pareigas teisėtvarkos ir teisėkūros institucijose, tarptautinėse organizacijose ir visada yra paklausūs darbo rinkoje. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje studijų pakopoje.