Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos

Studijų programa „Baudžiamoji justicija“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – lietuvių;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis (semestro kaina – 1147,5 Eur);
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis.

Kviečiame studijuoti

Studijos skirtos

 • Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamąją politiką, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės šakų, tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir atskirų jos institutų specifiką. Siekiama ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimus atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas.

Studijų ypatumai

 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą ir laiko baigiamąjį egzaminą (detali informacija apie dėstomus dalykus);
 • Dėstytojai – geriausi savo srities specialistai – prof. habil. dr. G. Švedas, prof. dr. A. Abramavičius, partnerystės prof. dr. P. Kuconis, doc. dr. G. Juodkaitė-Granskienė, doc. dr. R. Merkevičius, doc. dr. G. Goda, doc. dr. G. Sakalauskas, doc. dr. A. Gorbatkov, partnerystės doc. G. Jasaitis, asist. dr. J. Namavičius, asist. dr. P. Veršekys ir kt.

Baigus studijas

 • Sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. teismuose, prokuratūros sistemoje, policijoje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir kitose teisėsaugos institucijose, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose, advokatūroje ir pan. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų programa „Europos Sąjungos verslo teisė“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – lietuvių;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis (semestro kaina – 1147,5 Eur);
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis.

Kviečiame studijuoti

Studijos skirtos

 • Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie verslo teisinį reguliavimą nacionaliniame, Europos Sąjungos ir tarptautiniame kontekstuose, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, identifikuoti ir spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir jų taikymu susijusias problemas tarptautinio verslo aplinkoje.

Studijų ypatumai

 • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą ir laiko baigiamąjį egzaminą (detali informacija apie dėstomus dalykus);
 • Dėstytojai – geriausi savo srities specialistai – prof. dr. (HP) V. Mizaras, prof. dr. T. Davulis, partnerystės prof. dr. Š. Keserauskas, partnerystės prof. dr. V. Vasiliauskas, doc. dr. L. Didžiulis, doc. dr. L. Mikalonienė, doc. dr. P. Miliauskas, lekt. dr. S. Drazdauskas ir kt.

Baigus studijas

 • Sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. dirbti advokatu, teisėju ir pan., arba dirbti privačiame sektoriuje, tarptautinėje rinkoje veikiančiose verslo įmonėse, jų padaliniuose, teisinių paslaugų įmonėse, taip pat individualiai teikti konsultacijų paslaugas verslo subjektams. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų programa „Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė“

 • Studijų trukmė – 1,5 metų;
 • Studijų kalba – anglų arba rusų;
 • Studijos vyksta nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis (semestro kaina – 1147,50  Eur);
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis.

Kviečiame studijuoti

Studijos skirtos

 • Išugdyti aukštos kvalifikacijos tarptautinės teisės specialistus, turinčius teorinių žinių taikymu pagrįstos praktinių problemų, situacijų, sprendimų ir reiškinių analizės įgūdžius, kurie įgalintų savarankiškai identifikuoti, aiškinti ir taikyti tarptautines, Europos Sąjungos ir nacionalines teisės normas; gebančius spręsti visuomeniniuose santykiuose kylančius ginčus ir teisinius konfliktus; turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas tiek tarptautinėje, tiek Europos Sąjungos erdvėje.

Studijų ypatumai

Baigus studijas

 • Sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje (advokato, teisėjo, notaro ir pan.), teisinių paslaugų įmonėse arba teikti teisės konsultacijų paslaugas viešajame arba privačiame sektoriuje. Be to, galima tęsti teisės studijas trečiojoje studijų pakopoje.