Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Papildomosios studijos

Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų programa „Teisė“

  • Studijų trukmė – 1 metai;
  • Studijos yra apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
  • Studijos skirtos teisės studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintiems asmenis (baigusiems kolegijas), norintiems tęsti studijas vientisųjų studijų programoje „Teisė“ ir siekiantiems teisės krypties magistro kvalifikacinio laipsnio;
  • Studijų dalykų paskaitos ir egzaminai vyksta savaitgaliais;
  • Baigus studijas sudaromos galimybės studijuoti vientisųjų studijų programoje „Teisė“ nuo 3 kurso ir per trejus metus įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį;
  • Baigus vientisųjų studijų programą „Teisė“ sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. dirbti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru, antstoliu ir pan. arba tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Informacija ir priėmimo į papildomąsias studijas tvarka