Pradžia > Studijuok > Studijų programos > Vientisosios sesijinės studijos

Vientisosios sesijinės studijos

Vientisųjų studijų programa „Teisė“ apjungia pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos universitetines studijas.

 • Studijų trukmė – 5 metai;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Nuo 8 semestro studijuojama pasirinkta konkreti teisės studijų šaka, pvz., baudžiamoji justicija, darbo ir socialinė teisė, finansų ir mokesčių teisė, privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė, privatinė teisė: civiliniai ginčai, taikomoji jurisprudencija, tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, viešoji teisė;
 • Studijos baigiamos magistro baigiamojo darbo gynimu ir atitinkamos studijų šakos baigiamojo egzamino laikymu
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz., dirbti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru, antstoliu ir pan. arba tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų sesijiniu tvarkaraščiu ypatybės:

 • Studijos skirtos tiek asmenims, įgijusiems vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, tiek jau turintiems bet kurios studijų krypties aukštąjį išsilavinimą;
 • Sudaromos galimybės derinti darbinę veiklą ir studijas vienu metu;
 • Studijuojama sesijomis:
  • studijų dalykų paskaitos rudens semestre intensyviai vyksta spalio mėnesį, pavasario semestre – kovo mėnesį – darbo dienomis bei savaitgaliais;
  • egzaminai (įskaitos) rudens semestre vyksta gruodžio – sausio mėnesiais, pavasario semestre – gegužės – birželio mėnesiais – šeštadieniais.

Informacija apie priėmimą į vientisųjų studijų programą „Teisė“ dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu.