Studentams

ERASMUS+ mobilumo veiklos aukštojo mokslo institucijų studentams

Veikla Koordinatorius Trukmė Svarbu žinoti
Dalinės studijos partnerinėje aukštojo mokslo institucijoje Tarptautinių programų ir ryšių skyrius
Edita Norvilaitė
tel. (8 5) 2687250
edita.norvilaite@cr.vu.lt
Teisės fakultetas
dr. Giedrė Urbanavičiūtė
tel. (8 5) 2366188
giedre.urbanaviciute@tf.vu.lt
3-12 mėn. Tas pats studentas Erasmus+ finansavimą gali gauti 12 mėn. trukmės mobilumo veikloms kiekvienoje studijų pakopoje nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus.

Vientisųjų studijų studentas gali išvykti 24 mėn. trukmės mobilumo veikloms.

Studentų ir absolventų praktika įmonėse

(Absolventai atrenkami paskutiniaisiais studijų metais ir turi išvykti praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo)

Studijų direkcija
tel. (8 5) 2366255,
tel. (8 5) 2366011
erasmuspraktika@cr.vu.lt
Teisės fakultetas
dr. Giedrė Urbanavičiūtė
tel. (8 5) 2366188
giedre.urbanaviciute@tf.vu.lt
2-12 mėn.

Aktuali ir išsami informacija.

Daugiau apie Vilniaus universiteto tarptautinius ryšius.