Pradžia > Renginiai > Disertacijos „Pasauliniai standartai, ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo ištakos, tikslai ir taikymo probleminiai klausimai: praeitis, dabartis ateitis“ gynimas

Disertacijos „Pasauliniai standartai, ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo ištakos, tikslai ir taikymo probleminiai klausimai: praeitis, dabartis ateitis“ gynimas

Laikas:2020 m. gruodžio 10 d.,

11.00 — 13.00 val.

Vieta:VU Teisės fakultetas, 302 (L. Sapiegos) auditorija
Renginio kalba:Lietuvių/Anglų

Gruodžio 10 d. VU TF Viešosios teisės katedros doktorantas Laurynas Balčiūnas ginsis disertaciją „Pasauliniai standartai, ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo ištakos, tikslai ir taikymo probleminiai klausimai: praeitis, dabartis ateitis“. Disertacija rengta Vilniaus universiteto Tesės fakultete, atliekant individualų tyrimą Oksfordo universitete.

Daktaro disertacijoje tiriami tarptautiniai standartai, ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo ištakos, tikslai ir taikymo probleminiai klausimai. Dėl greito ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo vystymosi ir sudėtingumo, jo kilmė, sąsajos su kitais finansinio saugumo tinklo (angl. financial safety-net) elementais ir sąsaja su tarptautiniais standartais – ne visada tinkamai suprantama. Be to, teisinių nuostatų turinys nėra iš karto aiškus, o teisiniai pertvarkymo tikslai (kurie vaidina esminę reikšmę siekiant užtikrinti nuoseklų ir vienodą teisės normų taikymą), jų turinys, praktikoje dažnai nėra nei tinkamai suprantamas, nei tinkamai ištirtas. Be to, gyvename amžiuje, kai, atrodo, viskas vyksta vis sparčiau, o finansinių technologijų („FinTech“) vaidmuo bankų versle didėja. Tai taip pat kelia klausimų dėl kylančių papildomų galimybių ir iššūkių įgyvendinant ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo tikslus. Taigi, apibendrinant galima teigti, kad šio tyrimo aktualumą lemia kelios pagrindinės priežastys: i) paties tyrinėjamo teisinio instituto svarba, jo naujumas ir vis didėjantis ES banko gaivinimo ir pertvarkymo paradigmos, kaip priemonės, užtikrinančios kritinių banko funkcijų tęstinumą, svarbos suvokimas; ii) taikymo problemos, susijusios su nepakankamu ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo nuostatų ir ypač jo teisinių tikslų turinio supratimu; ir iii) normatyvinis tyrimo pobūdis. Tyrimo problematiką sąlygoja: i) bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo sudėtingumas, sąsajos su tarptautiniais standartais, bendrovių teise, nemokumo teise, riziką ribojančios priežiūros teisiniu reguliavimu, valstybės pagalbos teisiniu reguliavimu, indėlių garantijų sistemų teisiniu reguliavimu, konkurencijos teise ir tarpdiscipliniškumas (pavyzdžiui, sąsajos su ekonomikos mokslais); ii) nepakankamas supratimas, kaip šis teisinis reguliavimas sąveikauja su ES ir nacionaliniu teisiniu reguliavimu, įtvirtinančiu kitus finansinio saugumo tinklo elementus; iii) taikymo iššūkiai ir probleminiai klausimai, kylantys bandant nustatyti ryšį tarp ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisinio reguliavimo atskirų nuostatų ir jo teisinių tikslų; ir iv) tinkamo teisinio reguliavimo palaikymo sudėtingumas dėl besikeičiančių bankų verslo modelių, partnerystės su „FinTech“ įmonėmis ir sparčios finansų rinkos raidos.

Su disertacija galima susipažinti čia.