Pradžia > Renginiai > Disertacijos „Civilinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos, pasireiškiančios neteisėtu komercinės paslapties atskleidimu, naudojimu, paviešinimu ar gavimu, veiksmais padarytą žalą“ gynimas

Disertacijos „Civilinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos, pasireiškiančios neteisėtu komercinės paslapties atskleidimu, naudojimu, paviešinimu ar gavimu, veiksmais padarytą žalą“ gynimas

Laikas:2020 m. rugsėjo 28 d.,

13.00 — 16.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K.L. Sapiegos (302) aud.
Renginio kalba:Lietuvių

Privatinės teisės katedros doktorantas Vaidas Kontrimas gins disertaciją „Civilinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos, pasireiškiančios neteisėtu komercinės paslapties atskleidimu, naudojimu, paviešinimu ar gavimu, veiksmais padarytą žalą“ socialinių mokslų daktaro laipsniui gauti.

Disertacijoje analizuojama problematika, susijusi su civilinės atsakomybės taikymu už nesąžiningos konkurencijos, pasireiškiančios neteisėtu komercinės paslapties atskleidimu, naudojimu, paviešinimu ar gavimu, veiksmais padarytą žalą. Atsižvelgiant į tai, kad paminėti nesąžiningos konkurencijos veiksmai yra susiję su specifiniu objektu – komercine paslaptimi, pirmiausia, disertacijoje nagrinėjami komercinių paslapčių teisinės apsaugos klausimai bei analizuojamas pareigos saugoti komercinę paslaptį teisinis pobūdis, turinys bei galiojimas laiko ir teritorijos, rinkos atžvilgiu. Darbe taip pat atskleidžiami apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos instituto tikslai, draudimo nesąžiningai konkuruoti turinys bei nagrinėjamas komercinės paslapties teisinės apsaugos instituto ir apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos instituto santykis. Disertacijoje analizuojamos civilinės atsakomybės už nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą taikymo sąlygos bei su civilinės atsakomybės taikymu susiję probleminiai klausimai. Ypatingas dėmesys skiriamas neteisėtiems veiksmams bei žalai, jos nustatymui pagal skirtingas žalos atlyginimo formas, šių formų tarpusavio santykiui. Darbe taip pat įvertinama, kokie asmenys gali būti laikomi atsakingais už disertacijoje analizuojamais nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą.

Su disertacija galite susipažinti čia.