Pradžia > Mokslas > Moksliniai tyrimai

Moksliniai tyrimai

Fundamentaliųjų mokslinių tyrimų kryptys

2019 metais patvirtintos šios tyrimų kryptis:

 • Teisės fakultete – Skaitmeninių technologijų ir dirbtinio intelekto iššūkiai teisinei sistemai
 • Privatinės teisės katedroje – Naujųjų verslo formų teisinio reguliavimo problemos ir teisingumo vykdymo skaitmenizavimas
 • Baudžiamosios justicijos katedroje – Naujų technologijų ir dirbtinio intelekto iššūkiai baudžiamajai justicijai
 • Viešosios teisės katedroje – Demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių užtikrinimo problemos skaitmeniniame amžiuje

Vykdomi moksliniai tyrimai

 • Darbo rinkos ir socialinės paramos politikų sąveikos modelis ir jo įgyvendinimo metodikų sukūrimas

Projekto vadovas – prof. dr. Romas Lazutka (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas), projekto dalyviai (vykdytojai) – Prof. dr. Rita Remeikienė (Teisės fakultetas), prof. dr. Ligita Gasparėnienė, (Teisės fakultetas), prof. dr. Boguslavas Gruževskis (Filosofijos fakultetas), dr. Sanda Krutulienė (Lietuvos socialinių tyrimų centras). Projekto finansavimo šaltinis: Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0008) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Daugiau infomacijos apie projektą.

 • Įkalinimo alternatyvos post-sovietinėse valstybėse

Projekto vadovas – prof. habil. dr. Gintaras Švedas, projekto vykdytoja – dr. Justyna Levon. Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo tarybos administruojamo Lietuvos – Lenkijos kvietimo „Daina2“ lėšos. Daugiau infomacijos apie projektą.

 • Nawa projektas – Covid-19 pandemijos įtaka teisminiams procesams: praktika ir pasiūlymai. 

Projektas finansuojamas Lenkijos nacionalinės agentūros moksliniam bendradarbiavimui. Projekte dalyvauja Katovicų universiteto Teisės fakulteto atstovai, Kijevo Nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Teisės mokyklos atstovai bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto atstovai (vadovė Lietuvoje doc. dr. Vigita Vėbraitė). Projektas vykdomas nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

 • Lietuvos teismų praktikos persekiojimo atvejais analizė

Projektas finansuojama iš Europos socialinio fondo. 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“  poveiklės „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ projektą. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0124. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Ekonominės laisvės ribojimai atsižvelgiant į žaliosios ekonomikos principus

Projektas finansuojama iš Europos socialinio fondo. 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-23-0022. Daugiau informacijos apie projektą.

 • EFFORTS – Efektyvesnio ieškinių civilinėse ir komercinėse bylose stiprinimas ES

Projektas finansuojamas pagal Europos Komisijos priemonę STEP UP Protection – Stepping up The European cooperation and communication among Public and Private organizations for the PROTECTION of posted workers‘ rights“. Projekto Nr. (2019) 7263870-25/11/2019. Daugiau informacijos apie projektą. 

Projekto internetinis puslapis. 

 • Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis

Projektas finansuojama iš Europos socialinio fondo. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-19-0008. Daugiau informacijos apie projektą.

Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė. Rekomendacijos potencialiems pareiškėjams ir advokatams dėl veiksmingesnio naudojimosi individualaus konstitucinio skundo institutu 

 • Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės principams

Projektas finansuojama iš Europos socialinio fondo. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-19-0111. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Vykdymo proceso transformacija skaitmeniniame amžiuje

Projektas finansuojama iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-19-0096. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo stiprinimas ir prieiga prie informacijos

Projekto finansavimo šaltinis: pagal Europos Komisijos priemonę STEP UP Protection – Stepping up The European cooperation and communication among Public and Private organizations for the PROTECTION of posted workers‘ rights“ (Projekto Nr. (2019) 7263870-25/11/2019). Daugiau informacijos apie projektą.

Projekto naujienlaiškis

 • Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo iššūkiai

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties „Mokslininkų grupių projektai“ lėšomis (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-MIP-19-18 / (1.78)SU-1074). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Teisėjų, prokurorų, tardytojų magistro studijų modernizavimas Baltarusijoje bei Ukrainoje

Projekto finansavimo šaltinis – Erasmus + programos finansuojamos lėšos. Projekto finansavimo sutartis No. 2018 – 3614 / 001 – 001. Daugiau informacijos apie projektą. Baltarusijos partnerių dalyvavimas yra šiuo metu suspenduotas.

 • Konstitucinė sąmonė kaip diskurso krizės ir demokratijos trūkumo Europos Sąjungoje šalinimo priemonė

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos administruojamo Lietuvos–Lenkijos kvietimo „Daina“ lėšomis (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-LL-19-4/LSS-220000-1395). Daugiau informacijos apie projektą.

 

Atlikti moksliniai tyrimai

 • Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugumą ir paramą smurto artimoje aplinkoje aukoms

Projekto finansavimas: Europos Komisijos finansuojamas Dvynių projektas (Sutarties numeris: ENI/2020/416-910). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Alternatyvių ginčų sprendimo būdų stiprinimas Lietuvoje ir Ukrainoje: tarpvalstybiniai sprendimai

Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos lėšos (Projekto finansavimo sutartis Nr. P-LU-20-56). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnalo „Teisė“ leidyba

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-LIP-19-41 (178) SU-273). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Organizacinės, ekonominės ir teisinės prielaidos optimizuoti psichologinę pagalbą ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems specialistams (2020 m.). Plačiau apie projektą. 
 • Alternatyvių ginčų sprendimo būdų stiprinimas Lietuvoje ir Ukrainoje: tarpvalstybiniai sprendimai.

Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos lėšos (Projekto finansavimo sutartis Nr. P-LU-20-56). Daugiau informacijos apie projektą.

 • ES nedidelių sumų procedūrų analizės tinklas (Small Claims Analysis Net-Scan).

ES Komisijos finansuotas projektas. Tinkslo konsorciumą sudarė 8 institucijos. Plačiau apie projektą čia. 

 • Kūrėjų teisių apsauga kūrybinėse industrijose

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos vykdomos Kultūros rėmimo fondo programos „Kūrybinė veikla ir autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga” priemonės „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga” lėšomis (Sutarties Nr. S/AGT-16(6.91)/2018 / LSS-220000-2092). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Tarptautinis teisės mokslo renginys „Teisminė galia šiuolaikinėje demokratijoje“

Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšos (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-LIP-19-82/ (1.78) SU-1627). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Darbo su smurtautojais būtinumas užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje

Projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3.LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų, mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.“ Daugiau informacijos apie projektą.

 • Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje įmonių buveinės tematika

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. [09.3.3-LMT-K-712-14-0005]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Belgijoje

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. [09.3.3-LMT-K-712-13-0015]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Įtariamųjų ir nuteistųjų stebėjimo elektroninėmis priemonėmis tikslai, veiksmingumas, problemos ir perspektyvos – dalyvavimus mokslinėje stažuotėje Greifsvaldo universitete

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. [09.3.3-LMT-K-712-14-0118]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Daugiau informacijos apie projektą.

 • Nacionalinių konstitucinių garantijų reikšmė apsaugant ūkinės veiklos laisvę Lietuvoje ir Vokietijoje

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti

Projekto (mokslinės stažuotės) finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Konstitucinis teisėtumo principas baudžiamojoje teisėje – samprata ir sąveika su bausmės tikslais

Projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Mediacijos (kaltininko ir aukos sutaikymo) praktika Lietuvos baudžiamojoje justicijoje

Projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? (2015 – 2017)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MIP-020/2015). Projekto vadovas – prof. habil. dr. V. Mikelėnas. Projekto vykdytojai – doc. dr. L. Mikalonienė, doc. dr. A. Tikniūtė, dr. P. Miliauskas, tyrėjai dokt. M. Žukauskaitė ir dokt. V. Mitkevičius. Daugiau informacijos apie tyrimą.

Mokslo studija „Įmonių teisinių formų  konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas  yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“

 • ES TEMPUS programos projektas „Alternatyvaus ginčų sprendimo mokymas kaip būdas užtikrinti žmogaus teises“ (angl. „Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human rights“) 

Projekte dalyvavo 10 universitetų iš Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos. Vilniaus universiteto Teisės fakultete projektą koordinavo prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Vigita Vėbraitė, Egidijus Semėnas. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai (2015 – 2017)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovas – prof. habil. dr. G. Švedas. Projekto vykdytojai: dr. P. Veršekys, dr. J. Levon.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas (projekto lyginamasis variantas)

Monografija „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“

 • ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis (2014 – 2016)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MIP-088/2014). Projekto vadovė – doc. dr. S. Žalimienė. Projekto vykdytojai – prof. dr. T. Davulis, doc. dr. S. Kavalnė, dr. I. Danėlienė. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos (2014 – 2016)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MIP-091/2014). Projekto vadovas – prof. habil. dr. V. Nekrošius. Projekto vykdytojai – doc. dr. V. Vėbraitė, doc. dr. R. Simaitis, dr. A. Brazdeikis.

Mokslo studija „Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos“ lietuvių kalba

Mokslo studija „Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time“ anglų kalba

 • Mediacijos tinklo civilinėse ir baudžiamosiose bylose vystymas, skatinant taikų ginčų sprendimą Europoje (2014 – 2016)

Erasmus strateginės partnerystės projektas. Projekto vykdytojos Lietuvoje – doc. dr. Vigita Vėbraitė, dokt. Neringa Toleikytė. Rezultatai pristatomi elektroninėje knygoje „Mediation to Foster European Wide Settlement of Disputes“. Taip pat šią knygą galima rasti pagrindinėse Lietuvos bibliotekose. Daugiau informacijos apie projektą.

 • Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms (2013 – 2015)

Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis (sutarties nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085). Projekto vadovas – prof. (HP) dr. Egidijus Kūris. Projekto vykdytojai: prof. dr. A. Andruškevičius, prof. dr. D. Žalimas, doc. dr. D. Petrylaitė, doc. dr. G. Lastauskienė, doc. dr. A. Medelienė, dr. I. Isokaitė, dr. V. Milašiūtė, dr. E. Masnevaitė, lekt. D. Kriaučiūnas.

Pranešimai žiniasklaidoje
Komentarai
2014 m. spalio 10-11 dienomis vykusios projekto konferencijos vaizdo įrašas (1 diena, 2 diena)
2015 m. rugsėjo 26 d. konferencijos „Ekonomikos krizė ir teisės viešpatavimas“ nuotraukos
Monografija „Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės“ lietuvių kalba
Monografija „Crisis, the Rule of Law and Human Rights in Lithuania“ anglų kalba

 • Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas (2014 – 2015)

Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo ir valstybės lėšomis (sutarties nr. APS-220000-234). Projekto vadovas – prof. dr. T. Davulis. Daugiau informacijos apie projektą

 • Lietuvos konstitucingumo istorija (2014 – 2015)

Mokslinį tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. LIT-8-72). Projekto vadovas – doc. dr. V. Vaičaitis. Projekto vykdytojai – prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko, doc. dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė, dr. L. Griškevič.