Pradžia > Naujienos > KVIEČIAME DALYVAUTI 9-AJAME ECLAN TINKLO DOKTORANTŲ SEMINARE

KVIEČIAME DALYVAUTI 9-AJAME ECLAN TINKLO DOKTORANTŲ SEMINARE

2021 m. sausio 27-28 dienomis Vilniaus universiteto Teisės fakultete vyks jau 9-asis Europos baudžiamosios teisės akademinio tinklo (angl. ECLAN) ir VU TF organizuojamas doktorantų seminaras. Tema – Europos Sąjungos baudžiamosios teisės reikšmė XXI amžiuje: poreikis kurti naują baudžiamąją politiką ar dar intensyviau harmonizuoti baudžiamąją politiką (angl.The significance of EU criminal law in the 21st century: the need for further harmonisation or new criminal policy?).

ECLAN doktorantų seminare dalyvaujantys doktorantai galės įgyti patirties pristatydami savo disertacinius tyrimus kitiems doktorantams, iškilių ES baudžiamosios teisės profesorių ir ECLAN vadybos komiteto narių grupei, pasidalinti gerosiomis praktikomis ir užmegzti ryšius su kitais savo mokslinių tyrimų srities tyrėjais. Šiuo ECLAN seminaru siekiama suburti doktorantus, atliekančius tyrimus Europos Sąjungos baudžiamosios teisės srityje bei asmenis, įgijusius teisės, politikos mokslų ar tarptautinių studijų krypties išsilavinimą.

Kviečiame Europos Sąjungos baudžiamosios teisės srityje tyrimus atliekančius doktorantus teikti paraiškas ir dalyvauti seminare. Paraiškose turi būti pateikiama ši informacija:

  • Gyvenimo aprašymas (CV) su išsamiais kontaktiniais duomenimis;
  • Pažyma apie doktorantūros studijų pradžios ir numatomos pabaigos datą;
  • Trumpa Jūsų pasirinktos temos analizė (pranešimas), kuriame pristatomas tyrimo dalykas, metodika bei išvados (ne daugiau kaip 5 puslapiai);
  • Tyrimo dalyko ir metodikos santrauka (ne daugiau kaip 1 puslapis).

Paraiškos teikiamos anglų kalba ir priimamos iki 2020 m. gruodžio 10 d. Paraiškas prašome siųsti doktorantų seminaro komunikacijos koordinatorei Ievai Marijai Ragaišytei, el. paštu: ieva.ragaisyte@tf.vu.lt

Informuojame, kad kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, susijusios su dalyvavimu doktorantų seminare nėra apmokamos. Atsižvelgiant į galimus COVID-19 ribojimus, doktorantų seminaras vyks Vilniaus universiteto Teisės fakulteto patalpose arba virtualiai, pasitelkiant MS Teams programą.

Daugiau informacijos kvietime teikti paraiškas.