Pradžia > Naujienos > Kvietimas teikti paraiškas 2020 m. Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursui

Kvietimas teikti paraiškas 2020 m. Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursui

Švietimo ir mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad 2020 – 2021 m. m. gabiausi universiteto studentai kaip kasmet galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Pagal LR Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus, A. Stulginskio, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, Ministerija skirs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų II-IV kurso programų studentams 195 Eur per mėnesį dydžio stipendijas, o magistro studijų II kurso ir (ar) vientisųjų studijų V-VI kurso – 273 Eur per mėnesį dydžio stipendijas. Socialinių mokslų studijų srities studentams skiriama A. Brazausko vardo stipendija.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, Teisės fakulteto dekanatui iki balandžio 15 d. el. paštu (tf@tf.vu.lt) turi pateikti prašymą skirti vardinę stipendiją, mokslo darbų, pranešimų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą.