ELSA Lietuva

Organizacija buvo įkurta 1990 m. gruodžio 13 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų iniciatyva ir pavadinta „Lietuvos studentų teisininkų sąjunga (LSTS)“. 1997 m. LSTS prisijungė prie tarptautinio Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA) tinklo bei pakeitė pavadinimą į „Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinė grupė (ELSA Lietuva)“.

ELSA Lietuva

ELSA Lietuva – tarptautinio ELSA tinklo nacionalinė grupė, turinti tris filialus:

  • ELSA Vilnius (Vilniaus universiteto Teisės fakultete)
  • ELSA MRU (Mykolo Romerio universitete)
  • ELSA VDU (Vytauto Didžiojo universitete)

ELSA Lietuva vizija

Teisingas pasaulis, kuriame gerbiamas žmogaus orumas ir kultūrinis savitumas.

ELSA Lietuva siekia

  • skatinti ir plėtoti Lietuvos teisės studentų ir jaunųjų teisininkų tarptautinį bendradarbiavimą, gausinti akademines žinias, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą bei atsakomybę
  • kurti platų organizuojamų renginių spektrą, suteikiantį studentams teisininkams ir jauniesiems teisininkams teisinių žinių, profesinių įgūdžių bei skatinantį visuomenės teisinį švietimą
  • teisinės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos

ELSA Lietuva veiklos kryptys:

Akademinė veikla (AA) – tai viena fundamentaliausių ELSA veiklos krypčių. Akademinę veiklą galima laikyti teisinės informacijos sklaidos priemone ir konkrečiu įnašu į teisinio švietimo sritį jungiant teisės teoriją bei praktiką. Žymiausi ELSA Lietuva akademinės veiklos renginiai yra studentų teisės olimpiada „STOP“, teisminio proceso inscenizacija „Start“, nacionalinis esė konkursas „Ciceronas“ bei moksleivių teisinio švietimo programa „MTŠP“.

Seminarai ir konferencijos (S&C) – tai viena iš pagrindinių ELSA veiklos krypčių, suteikianti teisės studentams galimybę pasisemti teorinių žinių bei diskutuoti apie įvairius teisinius aspektus. Seminarų ir konferencijų veiklos kryptį sudaro seminarai, konferencijos, kultūriniai vizitai, teisės mokyklos.

Studentų stažuotojų mainų programa (STEP) –  labiausiai tarptautinę organizacijos dimensiją atspindinti ELSA veiklos sritis, vykdanti teisės studentų stažuotes užsienyje. Ši programa suteikia galimybę visiems ELSA nariams susipažinti su įvairių šalių teisės sistemomis, skatinti informacijos ir patirties sklaidą Europoje bei lavinti teisinės praktikos įgūdžius.

Prisijunk prie ELSA Lietuva!

ELSA Vilnius

ELSA Vilnius – seniausias ELSA Lietuva filialas, jungiantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentus bei jį baigusius jaunuosius teisininkus. ELSA Vilnius atlieka vietinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio veiklą, paremtą nustatytomis ELSA veiklos kryptimis. ELSA Vilnius valdyba bei kiekvieno renginio vadovas yra atsakingi už žinių perdavimą naujiesiems nariams, jų darbo kontroliavimą bei naujų idėjų ir iniciatyvų įgyvendinimą.

Kasmetinėmis ELSA Vilnius konferencijomis „Teisininko koziriai“ (S&C) bei „Teisininkas Darbe“ (AA) naujieji nariai yra įtraukiami į aktyvų darbą bei gauna praktinių renginių organizavimo žinių. Renginiai savo temomis yra orientuoti į jaunesniųjų kursų studentus teisininkus. „Teisininko kozirių“ metu jaunieji teisininkai įgyja universalių žinių, kaip turi atrodyti, elgtis, kalbėti kiekvienas savo srities profesionalas. „TeDar“ konferencija yra skirta teisininko veiklos lankstumui atskleisti, iš teisininkų – savo srities profesionalų – išgirsti apie darbo problemas bei kasdienybę. Taip pat aktyviai veikia ir kitų sričių komandos – kiekvienais metais ELSA Vilnius direktorius žmogiškiesiems ištekliams bei generalinis sekretorius, pasitelkę linksmų ir išradingų žmonių, organizuoja „Pyragų dieną“, marketingo grupė kuria ELSA įvaizdį, STEP grupės nariai aktyviai ieško stažuočių bei stažuotojų, direktorius kultūriniams mainams mezga ryšius su kitomis ELSA nacionalinėmis grupėmis bei padaliniais, o direktorius viešiesiems ryšiams visa tai fiksuoja ir paskelbia.

Jeigu esi aktyvus, smalsus, turi idėjų, patirties, nori įgyti naujų žinių ir sieki daugiau,

Prisijunk prie ELSA Vilnius!