Pradžia > Renginiai > Disertacijos „Įmonės hipoteka – plačiausia komercinio įkeitimo forma” gynimas

Disertacijos „Įmonės hipoteka – plačiausia komercinio įkeitimo forma” gynimas

Laikas:2020 m. birželio 30 d.,

10.00 — 12.00 val.

Vieta: nuotoliniu būdu
Renginio kalba:Lietuvių/Anglų

Renata Juzikienė gins disertaciją „Įmonės hipoteka – plačiausia komercinio įkeitimo forma” teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2014–2019 metais Vilniaus universitete. Disertacija ginama eksternu.

Disertacijoje analizuojama įmonės hipotekos, kaip plačiausios komercinio įkeitimo formos, požymiai ir ypatumai, pateikiama įmonės hipotekos ir jos funkcinių analogų paplitimo skirtingose teisės sistemose apžvalga, įmonės hipotekos vystymosi istorija. Darbe plačiai nagrinėjami įmonės hipotekos trūkumai ir privalumai, skirtingose teisės sistemose trūkumams kompensuoti taikomi būdai. Tiriama, ar įmonės hipoteka, kaip viso komercinio subjekto turto įkeitimas vieno kreditoriaus naudai su hipotekos kreditoriui būdingu absoliučiu prioritetu, atitinka modernios įkeitimo teisės principus, kokių požymių visuma sudaro įmonės hipotekos turinį modernioje įkeitimo teisėje.  Nagrinėjamas įmonės hipotekos poveikis kitų įkaito davėjo kreditorių galimybei patenkinti savo reikalavimus išieškojimo ir nemokumo procesuose.

Darbe taip pat tiriami nacionalinėje teisėje įvirtintos įmonės hipotekos požymiai, įmonės hipotekos vieta komercinio įkeitimo institutų sistemoje, atitiktis modernios įkeitimo teisės principams. Analizuojamos įmonės hipotekos trūkumų kompensavimo mechanizmų recepcijos nacionalinėje teisėje galimybės, siūlomos efektyvesnio įmonės hipotekos instituto taikymo priemonės.

Gynimas nuotoliniu būdu vyks čia. 

Disertacija