Pradžia > Renginiai > Gintarės Pažereckaitės daktaro disertacijos gynimas

Gintarės Pažereckaitės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. gegužės 10 d.,

14.00 — 16.00 val.

Vieta:VU Teisės fakultetas, K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. gegužės 10 d. 14 val. Vilniaus universiteto Viešosios teisės katedros doktorantė eksternu Gintarė Pažereckaitė gins disertaciją „Tarptautinių organizacijų ir jų valstybių narių atsakomybės pagal tarptautinę teisę santykis“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Tarptautinės organizacijos šiuo metu vaidina reikšmingą vaidmenį sprendžiant svarbiausias tarptautines, o dažnai ir nacionalines problemas. Jų veikla, deja, taip pat gali lemti tarptautinės teisės pažeidimus. Nors tarptautinės organizacijos gali būti atsakomybės pagal tarptautinę teisę subjektai, praktikoje veiksmingos teisinės gynybos priemonės dėl jų veiklos nukentėjusiems asmenims dažnai vis dar yra neprieinamos. Disertacijoje analizuojama, kaip spręsti atsakomybės pagal tarptautinę teisę paskirstymo klausimą tarp tarptautinių organizacijų ir jų valstybių narių, siekiant, kad tarptautinė teisė būtų įgyvendinama veiksmingai tais atvejais, kai dėl tarptautinių organizacijų veiklos padaromi tarptautinės teisės pažeidimai.

Disertacija turi teorinę vertę – joje, nagrinėjant sudėtingą tarptautinių organizacijų ir jų valstybių narių santykio klausimą, plėtojama tarptautinių organizacijų teisės ir tarptautinės atsakomybės teisės teorija. Disertacija turi ir praktinę vertę – sprendimas, kaip paskirstyti atsakomybę gali lemti tai, ar konkrečiu atveju teisminės gynybos priemonės nukentėjusiems asmenims bus prieinamos ir ar tarptautinė atsakomybė iš viso bus kažkam pritaikyta praktikoje. Teisinis aiškumas dėl šių klausimų yra svarbus tiek tarptautinėms organizacijoms, tiek valstybėms, dalyvaujančioms jų veikloje (taip pat ir Lietuvai), taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo tarptautinės teisės pažeidimų ir siekiantiems apginti savo pažeistas teises.

Kviečiame išsamiau susipažinti su daktaro disertacija.