Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > BARTKUS GINTAUTAS, Partnerystės doc.
 • +370 5 236 6170
 • gintautas.bartkus@tf.vu.lt
Profilio PDF

BARTKUS GINTAUTAS, Partnerystės doc.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Bendrovių teisė, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė prekybos teisė, juridiniai asmenys, bendrovių valdymas, vertybiniai popieriai ir finansų teisė

Svarbiausi projektai

 • Tarptautinio tyrimo „Mažumos akcininkų apsauga” vadovas ir bendraautorius (teisės ekspertas), Europos Komisija, 2017-2018
 • Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) ir Mastrichto Universiteto projekto „Bendrovių mobilumas Europos Sąjungoje” patarėjų tarybos narys, nuo 2017
 • Bendrovių teisės forumo (MRU) narys, nuo 2016
 • Baltijos įmonių valdymo instituto (BICG), Akcinių bendrovių įstatymo projekto rengimo darbo grupės narys, nuo 2016
 • Tarptautinio tyrimo „Draudimo sutartims taikoma teisė” vadovas ir bendraautorius (teisės ekspertas), Europos Komisija, 2015-2016
 • Europos Komisijos neformalios bendrovių teisės ekspertų grupės (ICLEG) narys, 2014-2018
 • Mokslinio taikomojo tyrimo „Europos Parlamento ir Europos Komisijos direktyvos projekto dėl lyčių lygybės tarp bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, valdybų nepriklausomų narių įtaka esamam reglamentavimui ir poveikio tyrimas”  bendraautorius (teisės ekspertas), 2013
 • Europos modelinio bendrovių akto (EMCA) rengimo grupės narys, nuo 2012
 • Tarptautinio mokslinio tyrimo „Įmonių grupės atsakomybės už kiekvienos įmonės – grupės narės – finansinę padėtį (mokumą) nustatymo teisinės galimybės ir taikymo efektyvumas tyčinių bankrotų prevencijos kontekste” vadovas ir bendraautorius (teisės ekspertas), 2012
 • Mažųjų bendrijų įstatymo koncepcijos rengimo darbo grupės pirmininkas, 2011-2012
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl licencijavimo pagrindų projekto rengėjas, 2011-2012
 • Mokslinio taikomojo tyrimo „Mažų ir vidutinių įmonių veiklos teisinės formos koncepcija” bendraautorius, 2011
 • Ūkio ministerijos Viešųjų pirkimų valdymo modernizavimo patarėjų grupės narys, 2010-2011
 • Švietimo ir mokslo ministerijos Valstybinių aukštųjų mokyklų pertvarkymo iš biudžetinių įstaigų į viešąsias įstaigas darbo grupės narys, 2009
 • Biurokratinės naštos verslui mažinimo darbo grupės (Saulėtekio komisija) vadovas, 2009-2012
 • Ūkio ministerijos Verslo priežiūros institucijų pertvarkos patarėjų grupės narys, 2009-2010
 • Teisingumo ministerijos juridinių asmenų registravimo procedūrų teisinio reguliavimo įvertinimo darbo grupės narys, 2006
 • Europos Komisijos bendrovių valdymo ir bendrovių teisės modernizavimo patarėjų grupės patarėjas, 2005-2009
 • Teisingumo ministerijos Juridinių asmenų registro darbo grupės narys, 2004-2006
 • Lietuvos advokatų tarybos advokatų profesinių bendrijų veiklos darbo grupės pirmininkas, 2004-2006
 • Ūkio ministerijos Akcinių bendrovių įstatymo rengimo darbo grupės ekspertas, 2003
 • Teisingumo ministerijos Žemės ir kito nekilnojamojo turto registro veiklos analizės grupės narys, 2002
 • Teisingumo ministerijos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso taikymo praktikai apibendrinti darbo grupės narys, 2002-2006
 • Teisingumo ministerijos Teisinės sistemos modelio darbo grupės narys, 2002-2003
 • Teisingumo ministerijos Advokatūros įstatymo projekto rengimo darbo grupės narys, 2002-2003
 • Lietuvos Respublikos Seimo nario, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo patarėjas, 2001-2008
 • Lietuvos Respublikos Prezidento sudarytos komisijos teisėkūros modeliui parengti grupės pirmininkas, 2001-2002
 • Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos narys, 1999-2001
 • Teisinės pagalbos įstatymo ir kitų įstatymų rengimo darbo grupės narys, 1992-2000
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso projekto rengimo darbo grupės narys, 1992-2000
 • Lietuvos Respublikos muitų kodekso projekto rengimo darbo grupės pirmininkas, 1991
 • Darbo grupės derybose su SSRS ekspertas, 1991-1992

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Projektų valdymo instituto (PMI) narys, nuo 2016
 • Gero maisto akademijos narys, nuo 2016
 • Vilniaus universiteto studentų atstovybės padėka, 2016
 • UNICEF Lietuva valdybos narys, nuo 2015
 • ELSA Lietuva padėka, 2015
 • Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Revizijos komisijos pirmininkas, nuo 2014
 • Lietuvos advokatų tarybos narys, nuo 2014
 • Pasaulio banko Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) arbitras, nuo 2012
 • Europos įmonių valdymo instituto (ECGI) narys, nuo 2012
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro padėka, 2012
 • Lietuvos laisvos rinkos instituto tarybos narys, nuo 2010
 • Vilniaus universiteto Studentų savivaldos Alumni draugijos steigėjas, nuo 2008
 • VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ valdybos narys, nuo 2015-2018
 • Lietuvos aludarių gildijos arbitražo komisijos arbitras, pirmininkas, 2009-2013
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro padėka, 2008
 • Open Society Institute vadovo George Soros padėka, 2005
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro padėka, 2004
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos steigėjas, narys, nuo 2003
 • Lietuvos Respublikos Prezidento padėka, 2003
 • Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo nario, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo patarėjas, 2001-2008
 • Teisės portalo INFOLEX redakcijos kolegijos narys, 2001-2007
 • VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyriaus valdybos narys, 2000
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro padėka, 2000
 • Lietuvos teisėjų mokymo centro valdybos narys, 1999-2005
 • AB „Panevėžio cukrus“, AB „Kėdainių cukrus“ stebėtojų tarybos narys, 1999-2000
 • AB „Lietuvos energija“ valdybos narys, 1999-2000
 • AB „Baltik vairas“ valdybos narys, 1999-2000
 • Lietuvos advokatūros narys, advokatas, nuo 1995
 • Viešosios įstaigos „Atviros Lietuvos fondas“ valdybos narys, pirmininkas, 1995-2005
 • Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos steigėjas, 1994
 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo narys, arbitras, nuo 1989
 • Baltimorės miesto, Merilando valstijos (JAV) garbės pilietis

Visuomenei