Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > NEKROŠIUS VYTAUTAS, Prof. habil. dr.
 • +370 5 236 6170
 • vytautas.nekrosius@tf.vu.lt

 

Profilio PDF

NEKROŠIUS VYTAUTAS, Prof. habil. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Romėnų civilinė teisė, civilinis procesas, notariato teisė, bankroto ir vykdymo teisė

Svarbiausi projektai

 • Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos“. Mokslinį tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-091/2014). Projekto vadovas – prof. habil. dr. V. Nekrošius. Projekto vykdytojai – doc. dr. V. Vėbraitė, doc. dr. R. Simaitis, dr. A. Brazdeikis, 2014-03-01 – 2016-12-31
 • Teisinių kliūčių panaikinimas siekiant naudotis el. Mediacija Europoje: užtikrinant vykdymo procesą ir sklandų bendradarbiavimą tarp teisminių ir neteisminių institucijų“ (angl. Removing obstacles to access to (e)Justice through mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth cooperation with judicial and non-judicial authorities). Mokslinis projektas vykdytas pagal 2007 – 2013 metų laikotarpiui Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintą specialią programą „Civilinė teisena“ kaip pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis. Tyrimo numeris JLS/2010/JCIV/10-1AG, 2010-2012
 • Užsienio teisės taikymas teisminėse ir neteisminėse institucijose Europoje“ (angl. The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities in Europe). Mokslinis projektas vykdytas pagal 2007 – 2013 metų laikotarpiui Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintą specialią programą „Civilinė teisena“ kaip pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis. Tyrimo numeris JLS/CJ/2007-1/03, 2008-2010
 • Dėl vykdymo proceso efektyvumo gerinimo tarptautinio pobūdžio bylose Europos Sąjungoje“ (angl. Improving the Effectiveness of Cross-border Enforcement in the EU). Mokslinis projektas vykdytas pagal 2007 – 2013 metų laikotarpiui Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintą specialią programą „Civilinė teisena“ kaip pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis. Tyrimo numeris JLS/CJ/2007- 1/22 – 30-CE-022780300-73, 2008-2010
 • Dėl Reglamento Briuselis I įgyvendinimo Bendrijos valstybėse narėse“ (angl. Report on the application of Regulation Brussels I in the Member States). Mokslinis projekto užsakovas -Europos Komisija. Tyrimo numeris JLS/C4/2005/03, 2005-2007

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Vilniaus universiteto Tarybos narys, nuo 2017-05
 • Lietuvos teisininkų draugijos narys, pirmininkas 2016-2019
 • VU Senato narys, nuo 2015
 • Viešo konkurso notaro komisijos narys, nuo 2013-04-12
 • LR Teisingumo ministro visuomeninis konsultantas civilinės teisės, proceso ir institucijų klausimais, 1996-1998, 2013-2016
 • Lietuvos Mokslų Akademijos narys ekspertas (socialiniai mokslai, teisė), nuo 2007-03-20; tikrasis narys, nuo 2011-10
 • Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narys, 2008-09–2011-09
 • Tarptautinės civilinio proceso asociacijos narys, nuo 2001; tarybos narys 2007-2015
 • Europos Komisijos finansuojamo projekto „Tuning Educational Structures in Europe“ nacionalinis atstovas, nuo 2005
 • Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, 2004-06-25
 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas, nuo 2003-10
 • Lietuvos mokslo tarybos narys, 2003-2007
 • Notarų atestacijos komisijos narys, 2002-2012
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas, 2002-2012
 • Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narys, 2000-2002
 • VU Teisės fakulteto Alumni draugijos tarybos narys
 • VU teisės fakulteto konkursinės komisijos pirmininkas
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas neakivaizdinėms studijoms, 1997-2005
 • Naujo Civilinio proceso kodekso projekto rengimo grupės narys, 1996-2004
 • Dalyvavimas rengiant teismų, antstolių, advokatūros ir notariato įstatymus bei jų pataisas, nuo 1996
 • Teikiamos recenzijos dėl mokslinių straipsnių spausdinimo mokslo leidiniuose „Teisė“ bei „Verslo ir teisės aktualijos“
 • Dalyvaujama teikiant informaciją apie aktualią Lietuvos teismų praktiką ir naujovės teisės moksle Lietuvoje civilinio proceso teisės srityje tarptautiniam moksliniam žurnalui Zeitschrift für Zivilprozess International ir tarptautiniam lyginamosios teisės tinklui Redcompara

Visuomenei