Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > TAMINSKAS ALGIRDAS, Partnerystės prof. dr.
 • +370 6 060 7330
 • algirdas.taminskas@tf.vu.lt
Profilio PDF

TAMINSKAS ALGIRDAS, Partnerystės prof. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Civilinė teisė, daiktinė teisė, konstitucinė teisė

Svarbiausi projektai

LR Civilinio kodekso projektas, projekto rengimo grupės narys, 1993 – 2000

Publikacijos

 • TAMINSKAS, A.; DIDŽIULIS, L. Daiktinė teisė: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2015, p. 140.
 • TAMINSKAS, A.; MESONIS, G. Žmogaus orumas: konstitucinės refleksijos. Jurisprudencija, 2014, nr. 21(4), p. 957-973.
 • TAMINSKAS, A., et al. The restoration of the rights of ownership: experience of Lithuania. Papers of the international conference “Constitutional jurisdiction 20 years after the fall of the communist curtain“ 2 October 2013, Bucharest, Romania.
 • TAMINSKAS, A. Interpretacja możliwości ograniczania praw socjalnych w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. [liet. Galimybės riboti įgytąsias socialines teises interpretavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje]. XV konferencja sędziow Trybunalu Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiky Litewskiej, Galiny, 1-4 czerwca 2011 r. [liet. Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo XV teisėjų konferencija]. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2012, p. 61-78. ISBN: 978-83-87515-63-8.
 • TAMINSKAS, A.  Administracinių teismų įkūrimo Lietuvoje įtaka Seimo kontrolierių institucijos raidai: dabartis ir perspektyvos. Ombudsmenas – teisės į gerą viešąjį administravimą gynimo priemonė: tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos dešimtmečiui, medžiaga, Vilnius, 2005 m. balandžio 14-15 d. Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, 2005.
 • ABRAMAVIČIUS, A., et al. Namų advokatas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002, p. 1022. ISBN 9986-452-92-9.
 • TAMINSKAS, A., et al. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Justitia, 2001.
 • TAMINSKAS, A., et al. Civilinė teisė: vadovėlis. Kaunas: Vijusta, 1997, p. 459.
 • TAMINSKAS, A., et al. Žmogaus teisės ir laisvės: Lietuvos Respublikos įstatymų ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos suderinamumo problemos. Vilnius: LR Seimo leidykla, 1995.
 • TAMINSKAS, A. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Lietuvos Respublikos Konstitucija: tiesioginis taikymas ir nuosavybės teisių apsauga: tarptautinių konferencijų medžiaga. Vilnius: Teisė, 1994.
 • TAMINSKAS, A. Problems of the Restauration of Ownership Rights in the Republic of Lithuania. Property rights: Constitutional Protection and Public Regulation: 3rd Baltic Norwegian Conference on Constitutional Issues, Oslo, March 1994. Oslo: The Norwegian Academy od Science and Letters, 1994.
 • TAMINSKAS, A. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Lietuvos valstybingumo teisinės problemos: pirmojojo Pasaul. liet. teisininkų kongr., įvykusio Vilniuje ir Palangoje 1992 m. geg. 24-31 d. str. ir tezių rink. Red. Bartusevičius, A.; Taljūnaitė, M. Vilnius: Bartusevičiaus muzikos ir serviso agentūra, 1993.
 • TAMINSKAS, A. Valstybinės nuosavybės raidos tendencijos Lietuvos Respublikoje. Teisė, 1992, t. 26.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, nuo 2008
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, 2007 – 2008
 • Teisėjų garbės teismo narys, 2006 – 2008
 • Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys, 2002 – 2006
 • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, 2001 – 2007
 • Aukštesniojo administracinio teismo teisėjas, 1999 – 2000
 • LR Seimo kontrolierius, LR Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, 1994 – 1999