Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > VĖBRAITĖ VIGITA, Doc. dr.
 • +370 5 236 6170
 • vigita.vebraite@tf.vu.lt
Profilio PDF

VĖBRAITĖ VIGITA, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Civilinio proceso teisė, Europos Sąjungos civilinis procesas, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, notariato teisė

Svarbiausi projektai

 • Mokslinis projektas, sukuriantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros tyrinėjimo tinklą (SCAN). 2019 metai.
 • „Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos“. Mokslinį tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-091/2014). Projekto vadovas – prof. habil. dr. V. Nekrošius. Projekto vykdytojai – doc. dr. V. Vėbraitė, doc. dr. R. Simaitis, dr. A. Brazdeikis, 2014-03-01 – 2016-12-31
 • Mokslinis projektas „Nacionalinės proceso teisės ir praktikos, susijusios su laisvu teismo sprendimų judėjimu ir lygiavertiška ir efektyvia vartotojų teisių apsauga pagal ES vartotojų teisę, vertinimas“. Projekto užsakovas – Europos Komisija, 2016-01-01 – 2016-12-31
 • Mokslinis projektas su Skandinavijos valstybėmis, finansuojamas Skandinavijos paramos mokslui fondo NOS-SH „Pasirengimo stadija lyginamuoju aspektu Skandinavijos valstybėse ir Rytų Europoje“, 2014-09-01 – 2015-12-31
 • ES TEMPUS programos projektas „Alternatyvaus ginčų sprendimo mokymas kaip būdas užtikrinti žmogaus teises“ (angl. Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human rights). Projekte dalyvauja 10 universitetų iš Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos. VU Teisės fakultete projektą koordinuoja prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Vigita Vėbraitė, Egidijus Semėnas, 2013-12-01 – 2017-06-30
 • Mokslinis projektas „Teisinių kliūčių panaikinimas siekiant naudotis el. Mediacija Europoje: užtikrinant vykdymo procesą ir sklandų bendradarbiavimą tarp teisminių ir neteisminių institucijų“. Projektas yra vykdomas pagal 2007 – 2013 metų laikotarpiui Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintą specialią programą „Civilinė teisena“ kaip pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis, 2010-01-01 – 2012-12-31
 • Mokslinis projektas „Dėl Reglamento Briuselis I įgyvendinimo Bendrijos valstybėse narėse“ (angl. Report on the application of Regulation Brussels I in the Member States). Projekto užsakovas – Europos Komisija (Tyrimo Nr. JLS/C4/2005/03), 2005 -2007
 • Mokslinis projektas „Dėl vykdymo proceso efektyvumo gerinimo tarptautinio pobūdžio bylose Europos Sąjungoje“ (angl. Improving the Effectiveness of Cross-border Enforcement in the EU). Projektas vykdytas pagal 2007 – 2013 metų laikotarpiui Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintą specialią programą „Civilinė teisena“ kaip pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis. Tyrimo numeris yra JLS/CJ/2007- 1/22 – 30-CE-022780300-73, 2008 – 2010
 • Mokslinis projektas „Užsienio teisės taikymas teisminėse ir neteisminėse institucijose Europoje“ (angl. The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities in Europe). Projektas vykdytas pagal 2007 – 2013 metų laikotarpiui Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintą specialią programą „Civilinė teisena“ kaip pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis. Tyrimo numeris yra JLS/CJ/2007-1/03, 2008 – 2010Mokslinis projektas „Lyginamoji studija dėl viešosios tvarkos išlygos aiškinimo ES ir tarptautiniuose teisės aktuose” (angl. Comparative Study on the Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of Private International Law”). Projektas vykdytas pagal Europos Parlamento užsakymą. Tyrimo numeris yra IP/C/JURI/IC/2010-076, 2010-2011

Publikacijos

 

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Tarptautinės procesualistų asociacijos „Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht“ narė, nuo 2015
 • Mediacijos koordinavimo Tarybos narė, nuo 2019
 • Teisminės mediacijos komisijos prie Teisėjų tarybos narė, nuo 2014
 • CPK Priežiūros komiteto narė prie LR teisingumo ministerijos, nuo 2014
 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos narė, nuo 2017
 • Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkė, nuo 2022
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos valdybos pirmininkė, nuo 2021

Visuomenei