• +370 5 236 6167
  • paulius.versekys@tf.vu.lt
Profilio PDF

VERŠEKYS PAULIUS, Asist. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Materialinė baudžiamoji teisė

Svarbiausi projektai

  • Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai. Vadovas – prof. habil. dr. G. Švedas, nariai: dr. P. Veršekys, dr. J. Levon, 2015–2017

Publikacijos