Profilio PDF

PETRYLAITĖ VIDA, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Socialinės apsaugos teisė, darbo teisė, tarptautinė ir ES socialinės apsaugos teisė, laisvo darbuotojų judėjimo, darbuotojų migrantų socialinės apsaugos reglamentavimas

Svarbiausi projektai

 • ES projekto „Free Movement of Workers and Social Security Coordination FreSsco“ (Gentas, Belgija) nacionalinė ekspertė, nuo 2016-05
 • Tarptautinio projekto „Adults and Children in Post-modern Societies“ nacionalinė ekspertė, 2016-2017
 • Nacionalinio projekto „Tėvų-vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, prevencija ir intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą” teisininkė-ekspertė, 2014-2016
 • Nacionalinio mokslo projekto „Darbo ginčų sprendimo instituto efektyvumo didinimo galimybių tyrimas “ jaunesnioji mokslo darbuotoja, tyrimo vadovė doc. dr. I. Balžienė. Projektas vykdytas pagal LMT remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“, 2012-2013
 • Nacionalinio mokslininkų grupės sisteminio žmogaus teisių tyrimo „Žmogaus teisės Lietuvoje“ jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2012
 • Publikacijų, įtrauktų į duomenų bazę, ekspertė nacionaliniame projekte „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“, nuo 2016
 • Ekspertė projekte „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“. Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“, 2014-2015
 • Mokslinio darbo vadovė nacionaliniame projekte „Studentų mokslinės veiklos skatinimas”, 2012-10 – 2013-01
 • Projekto dalies ekspertė PHARE Dvynių projekte “Parama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinant laisvą darbuotojų judėjimą bei socialinės apsaugos koordinavimą centriniu ir savivaldybių lygiu”, 2003-2005

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Lietuvos darbo ir socialinės apsaugos teisės draugijos narė
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo skiriama metinė doktoranto stipendija už aktyvų mokslinių tyrimų vykdymą, 2010 Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo skiriama metinė doktoranto stipendija už aktyvų mokslinių tyrimų vykdymą, 2009

Visuomenei