Įvyko konferencija “Dabartiniai iššūkiai Lietuvos ir Ukrainos teisinėms sistemoms: 2022”

Vilniaus universiteto Teisės fakultete įvyko nuotolinė konferencija “Dabartiniai iššūkiai Lietuvos ir Ukrainos teisinėms sistemoms: 2022”. Teisės fakulteto dekano prof. dr. Tomo Davulio iniciatyva vykusios 2022-06-10 konferencijos vienas pagrindinių tikslų buvo supažindinti bei susipažinti su į Lietuvą atvykusiais bei darbą Teisės fakultete tęsiančiais ukrainiečių akademikais. Dekanas konferencijos atidarymo kalboje pabrėžė svarbą aktyviai kurti ryšius tarp Lietuvos Daugiau

Skaitykite toliau

VU Teisės fakulteto mokslininkai dalyvavo baigiamojoje projekto STEP UP PROTECTION konferencijoje Parmos universitete

Birželio 9-10 dienomis VU Teisės fakulteto delegacija (prof. dr. Daiva Petrylaitė, doc. dr. Justinas Usonis, doc. dr. Vida Petrylaitė ir Laura Naimovičiūtė) kartu su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atstovais Daliumi Čeponu, Šarūnu Orlavičiumi ir Aru Petrevičiumi Parmos universitete dalyvavo baigiamojoje tarptautinio Europos Komisijos finansuojamo projekto STEP UP PROTECTION mokslinėje konferencijoje, skirtoje darbuotojų komandiravimo ES Daugiau

Skaitykite toliau

Vilniaus universitetas pasauliniame reitinge užima 137 vietą pagal dėstymo kokybę

Vilniaus universitetas (VU) išlaiko praėjusiais metais gautą aukščiausią įvertinimą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų ir pagal naujausią QS pasaulio universitetų reitingą (QS World University Rankings) užima 400-ąją vietą. VU pozicija išlieka nepakitusi ir po naujų institucijų įtraukimo į QS reitingą – šiemet reitinguotos 124 naujos aukštojo mokslo institucijos. Lyginant su praėjusiais metais, naujuose reitinguose VU ženkliai Daugiau

Skaitykite toliau

Išleista monografija „Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo iššūkiai“

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkų – prof. habil dr. Gintaro Švedo, dr. prof. Jono Prapiesčio, dr. doc. Andželikos Vosyliūtės ir lekt. Dariaus Prapiesčio – monografijoje „Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo iššūkiai“ atliktas kompleksinis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo (vientisumo, suderinamumo ir nuoseklumo) vertinimas. Ištyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiąją dalį, baudžiamąją Daugiau

Skaitykite toliau

Studentai iš Ukrainos susitiko su Seimo Pirmininke

Gegužės 25 d. Vilniaus universiteto studentai, atvykę iš Ukrainos, turėjo galimybę susitikti su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilytė-Nielsen. Studentai pasakojo savo istorijas, džiaugėsi, kad Teisės fakultetas iš karto pasiūlė pagalbą ir teigė, kad jaučiasi lyg namie. Šiuo metu Teisės fakultete gyvai studijuoja virš 50 studentų iš įvairių Ukrainos miestų.

Skaitykite toliau

Kairėnuose – darbas su studentais neformalioje akademinėje aplinkoje administracinės ir konstitucinės teisės aktualijomis

Šį ketvirtadienį įvyko konstitucinės ir administracinės teisės išvažiuojamasis seminaras, kuriame dalyvavo virš 60 studentų kartu su VU TF dėstytojais. Iki pietų seminaro metu studentai pristatinėjo aktualius jurisprudencinius kazusus, kuriuose kelti probleminiai konstituciniai ir administraciniai klausimai. Didžiausio dėmesio sulaukė „pradinukų kaukių byla“, kurioje 2022-04-28 d. LR Konstitucinis teismas grąžino LVAT kreipimąsi dėl prašymo ištirti ar sveikatos Daugiau

Skaitykite toliau

Pakartotinio balsavimo Senato rinkimuose rezultatai

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktu, pakartotinis balsavimas kamieniniame akademiniame padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl pakartotiniai rinkimai laikomi įvykusiais visuose trijuose žemiau nurodytuose padaliniuose. Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 35 punktu (“pakartotinio balsavimo metu išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, gavę daugiausiai Daugiau

Skaitykite toliau

Prof. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė dalyvavo Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos renginiuose Graikijoje

Praėjusią savaitę 2022.05.12-13 dienomis prof. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė dalyvavo Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos renginiuose Heraklione (Graikija). Pirmą dieną vyko AEAJ darbo grupė tema „Teisėjo drausminės atsakomybės procesas“, į kurią buvo taip pat pakviesti dalyvauti OESCE, MEDEL ir kitų tarptautinių teisėjų tinklų atstovai. OESCE atstovė p. C.Hammer pristatė kartu su Max Planck tarptautinės ir lyginamosios viešosios Daugiau

Skaitykite toliau

Doc. dr. Laurynas Didžiulis tarptautinėje konferencijoje diskutavo apie skaitmenines sutartis

2022 m. balandžio mėn. 28-29 d. Vokietijoje Tryre veikianti Europos Teisės Akademija (ERA) surengė dviejų dienų mokslinę-praktinę privatinės teisės konferenciją “Digital Contracts and Data-Trading“, kurioje dalyvavo žymūs Vakarų Europos teisės profesoriai, tokie kaip Hugh Beale, Sjef van Erp, Christiane Wendehorst ir kiti. Džiaugiamės, kad konferencijos dalį apie skaitmeninio turinio sutartis moderuoti buvo patikėta Vilniaus universiteto Daugiau

Skaitykite toliau

VU Teisės fakultetas įsteigė neliečiamojo kapitalo subfondą

Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultetas įsteigė savo neliečiamojo kapitalo subfondą ir kviečia visuomenę, fakulteto partnerius ir draugus bei Alumni bendruomenę prisidėti prie ateities teisininkų ugdymo bei teisės mokslo plėtros skiriant paramą. Investicijų grąža bus naudojama pasaulinio lygio akademinio personalo bei talentingiausių studentų pritraukimui, moksliniams tyrimams, stipendijoms.  „Džiaugiamės, kad fakulteto 380-ojo jubiliejaus proga  pagaliau įsteigtas fakulteto subfondas prie Vilniaus universiteto fondo. Tikimės, Daugiau

Skaitykite toliau