Pradžia > Renginiai > Disertacijos „Profesinė savivalda Lietuvos viešojoje teisėje“ gynimas

Disertacijos „Profesinė savivalda Lietuvos viešojoje teisėje“ gynimas

Laikas:2020 m. rugsėjo 11 d.,

13.00 — 16.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) aud.
Renginio kalba:Lietuvių

Viešosios teisės katedros doktorantė Evelina Agota Vitkutė gins disertaciją „Profesinė savivalda Lietuvos viešojoje teisėje“.

Disertacijoje nagrinėjamas profesinės savivaldos institutas Lietuvoje viešojoje teisėje. Lietuvos teisinėje sistemoje veikiančios savivaldos (savireguliacijos) organizacijos laikytinos viena iš pilietinės visuomenės išraiškos formų, kai valstybės valdžia yra tam tikra apimtimi decentralizuojama ir teisė spręsti daugelį svarbių klausimų suteikiama patiems piliečiams. Būtent profesiniu pagrindu veikiančios savivaldos organizacijos yra viena įdomiausių, tačiau palyginti mažiausiai tirtų savivaldos įgyvendinimo formų. Lietuvos teisės kontekste jos neturi aiškiai apibrėžtų (ar atkurtų, rekonstruotų) teisinių tradicijų, o šių dienų kontekste profesinės savivaldos organizacijos susiduria su naujais iššūkiais – nuolatine jų veiklos teisinio reguliavimo kaita, įpareigojimais laikytis atsakingo valdymo principo bei užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, taip pat jų savivaldos teisės ribojimo ir net panaikinimo iniciatyvomis. Tyrimas apima tokius profesinės savivaldos aspektus, kaip profesinės savivaldos santykį su kitomis savivaldos įgyvendinimo formomis, profesinės savivaldos konstitucinį statusą, profesinę savivaldą apibrėžiančius požymius, profesinę savivaldą įgyvendinančius subjektus ir jų klasifikaciją, profesinės savivaldos organizacinę struktūrą, vykdomas funkcijas ir finansavimą, profesinės savivaldos ir valstybės institucijų santykius, taip pat profesinės savivaldos asociacijų teisinio statuso problematiką.

Su daktaro disertacija galima susipažinti čia. 

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas – doc. dr. Giedrė Lastauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001);
habil. dr. Monika Namysłowska (Lodzės universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001);
prof. dr. Birutė Pranevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001);
prof. dr. Egidijus Šileikis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001);
doc. dr. Vaidotas A. Vaičaitis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001).