Pradžia > Renginiai > Disertacijos „Solidarumo principas ir jo veikimas gerovės valstybių teisinėse sistemose. Prancūzijos ir Lietuvos pavyzdžiai” gynimas

Disertacijos „Solidarumo principas ir jo veikimas gerovės valstybių teisinėse sistemose. Prancūzijos ir Lietuvos pavyzdžiai” gynimas

Laikas:2022 m. birželio 22 d.,

13.00 — 16.00 val.

Vieta:VU Teisės fakultetas, 302 (L. Sapiegos) auditorija ir nuotoliu
Renginio kalba:Lietuvių/Prancūzų

2022 m. birželio 22 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantė Gabrielė Taminskaitė gins disertaciją „Solidarumo principas ir jo veikimas gerovės valstybių teisinėse sistemose. Prancūzijos ir Lietuvos pavyzdžiai” teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacijos gynimas vyks Teisės fakulteto Kazimiero Leono Sapiegos (302) auditorijoje ir nuotoliniu būdu (Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius)

Disertacija rengta 2016 – 2021 metais jungtinių doktorantūros studijų Vilniaus universitete ir Paryžiaus Nanterre universitete metu.

Disertacijoje yra siekiama atskleisti solidarumo, kaip esminio gerovės valstybės vykdomos socialinės politikos, garantuojančios su prigimtiniu žmogaus orumu neatsiejamai susijusias žmogaus socialines teises ir jų įgyvendinimą, principo, veikiančio kartu su konstituciniais teisingumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principais prigimtį, esmę ir paskirtį.

Disertacijos tyrimas yra skirtas Lietuvos ir Prancūzijos, kaip šiuolaikinių gerovės valstybių, socialinių teisių užtikrinimo sistemoms, todėl yra nagrinėjamos tos valstybės socialinės politikos sritys, kurios yra aktualios bendrai abejose šiose valstybėse ir (ar) pripažįstamos tokiomis Europos Sąjungos lygmeniu. Pavyzdžiui, užimtumo politika, šeimos politika ir asmeninio bei profesinio gyvenimo suderinamumas, sveikatos apsauga ir švietimas, senatvės pensijų sistema ir jos ypatumai bei socialinio draudimo ir socialinės paramos sritys, greta jų taip pat analizuojant ir viešųjų paslaugų, apimančių teisės į mokslą bei teisės į sveikatos apsaugą įgyvendinimą, sritis ir, žinoma, jose veikiantį solidarumo principą, derinamą su kitais socialinės politikos principais.

Nuotoliniu būdu gynimas vyks čia. 

Disertacija