Pradžia > Renginiai > Rūtos Janeckaitės disertacijos ,,Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvių ir konkurencijos taisyklių poveikis Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos organizavimui ir reguliavimui“ gynimas

Rūtos Janeckaitės disertacijos ,,Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvių ir konkurencijos taisyklių poveikis Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos organizavimui ir reguliavimui“ gynimas

Laikas:2022 m. sausio 14 d.,

14.00 — 16.00 val.

Vieta:Hibridiniu būdu
Renginio kalba:Lietuvių/Anglų

Sausio 14 d. 14 val. vyks Rūtos Janeckaitės disertacijos ,,Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvių ir konkurencijos taisyklių poveikis Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos organizavimui ir reguliavimui“ gynimas.

Disertacijoje Lietuvos sveikatos apsaugos sistema suprantama kaip sveikatos priežiūra ir kita sveikatinimo veikla, kurią, siekiant užtikrinti žmogaus teisę į kuo geresnę sveikatą ir socialinę teisę į sveikatos priežiūrą ir atsižvelgiant į privačių asmenų ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, teisę pasirinkti darbą bei verslą sveikatos apsaugos srityje, organizuoja ar kuriai veikti prielaidas sudaro valstybė, ir jos ribojimai, kylantys iš valstybės priimtų priemonių, taip pat jos finansavimo iš viešųjų lėšų organizavimas ir reguliavimas. Disertacijos hipotezė – ES vidaus rinkos laisvės ir konkurencijos taisyklės neriboja principinės, sisteminės Lietuvos kompetencijos organizuoti ir reguliuoti savo sveikatos apsaugos sistemą, o šių nuostatų poveikis šios sistemos organizavimui ir reguliavimui pasireiškia per papildomų subjektinių teisių privatiems asmenims sveikatos apsaugos srityje užtikrinimą.

Disertacija rengta 2011–2020 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – dr. Irmantas Jarukaitis.

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Vygantė Milašiūtė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001),

prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001),

doc. dr. Laurynas Didžiulis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001),

prof. dr. Gracienne Lauwers (Vrije Universiteit Brussel, socialiniai mokslai, teisė – S 001),

doc. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – S 001).

Daktaro disertacija

Gynimas organizuojamas hibridiniu būdu. VU Teisės fakultetas, JR2 auditorija ir nuotoliniu būdu

Nuoroda į gynimą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYzNDFiMjctZmE0MS00ZjAyLWE5YjktNWU0ZGZmYjVlNjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%22d8368f46-b6f3-4179-8829-77bc9fede164%22%7d