Pradžia > Mokslas > Katedros

Katedros

Baudžiamosios justicijos katedra


vedėjas – prof. habil. dr. Gintaras Švedas
tel. +370 5 236 6167
el. p. bjkatedra@tf.vu.lt
411 kab., Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius
priėmimo laikas:
V  10.30 – 12.00*
VI  10.00 – 12.00**
*antras mėnesio V
**paskutinis mėnesio VI

katedros administratorė – Rima Steponavičienė
tel. +370 5 236 6167
el. p. bjkatedra@tf.vu.ltrima.steponaviciene@tf.vu.lt 
411 kab., Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius
priėmimo laikas:
I – IV 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
V 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.45

Istorija

Baudžiamosios justicijos katedra įsteigta 2009 m. rugsėjo 1 d., sujungus Baudžiamosios teisės ir Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedras. Baudžiamosios teisės katedros ištakos sietinos su 1804 m., kai Vilniaus universiteto taryba išrinko italų mokslininką Aloyzą Liudviką Kapelį (1777 – 1838) dėstyti Vilniaus universitete baudžiamąją teisę. 1922 m. Kaune įkurto universiteto Teisių fakultete buvo ir Baudžiamosios teisės katedra, kiek vėliau sujungta su baudžiamojo proceso katedra. 1977 m. Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedra vėl buvo padalinta į dvi, t. y. Baudžiamosios teisės katedrą ir Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedrą. 1977 – 1981 m. Baudžiamosios teisės katedrai vadovavo doc. dr. Martynas Apanavičius. Daugiau kaip du dešimtmečius (1981 – 2003 m.) katedros vedėju buvo prof. dr. Vladas Pavilonis. Nuo 2003 m. katedrai vadovauja prof. habil. dr. Gintaras Švedas.

Baudžiamosios teisės katedra kuravo dviejų vientisųjų teisės studijų šakų – Baudžiamosios justicijos (kartu su Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra) ir Kriminologijos – studentų parengimą. Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra įsteigta 1977 m. Pirmuoju jos vedėju buvo prof. dr. Eugenijus Palskys. 1982 – 2000 m. katedrai vadovavo doc. dr. Marcelis Kazlauskas. 2000 m. katedros vedėju išrinktas doc. dr. Gintaras Goda, nuo 2008 m. rugsėjo katedros vedėju dirbo doc. dr. Remigijus Merkevičius.

Šiuo metu Baudžiamosios justicijos katedra kuruoja dviejų vientisųjų teisės studijų šakų – Baudžiamosios justicijos ir Kriminologijos – studentų parengimą.

Privatinės teisės katedra

vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius
tel. +370 5 236 6170
el. p. vytautas.nekrosius@tf.vu.lt
309 kab., Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius
priėmimo laikas:
III 11.30 – 13.00

katedros administratorė – Sandra Sereikienė
tel. +370 5 236 6170
el. p. ptkatedra@tf.vu.lt, sandra.sereikiene@tf.vu.lt
311 kab., Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius
priėmimo laikas:
I – IV 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00*
V 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.45*
*dirba nuotoliniu būdu

Istorija

Privatinės teisės katedra įsteigta 2009 m. rugsėjo 1 d., sujungus Civilinės teisės ir civilinio proceso katedrą ir Darbo teisės katedrą. Katedros vedėju paskirtas prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. katedrai vadovauja prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius. Katedra kuruoja vientisųjų teisės studijų dviejų šakų – komercinės teisės ir darbo teisės – studentų parengimą.

Civilinės teisės ir civilinio proceso katedra buvo seniausias ir vienas didžiausių Teisės fakulteto padalinių, užtikrinantis visų su privatine teise susijusių studijų dalykų programų parengimą ir dėstymą. Katedra – fakulteto bendraamžė, nes 1641 m. spalio 11 d. įkurtame Vilniaus universiteto Teisė fakultete tebuvo 2 katedros – Kanonų teisės ir Civilinės teisės. Pirmuoju katedros profesoriumi buvo Ingolstadt’o (Bavarija, Vokietija) universiteto dėstytojas Simon’as Dilger’is.

Iš per paskutinįjį šimtmetį katedrai vadovavusių mokslininkų paminėtini teisės profesoriai: Povilas Pakarklis (1944-1946 m.), Jonas Žeruolis (1948-1976 m.), Pranas Rasimavičius (1976-1986 m.), Stasys Vėlyvis (1987-1992 m.), Valentinas Mikelėnas (1992-2003 m.), prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras (2003-2015). Katedra kuravo vientisųjų teisės studijų komercinės teisės šakos studentų parengimą.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų romanų – germanų teisės tradicijos šalių, ilgą laiką darbo teisės dalykų dėstymas priklausė civilinės teisės ir civilinio proceso katedros darbuotojų kompetencijai. Savarankiška Darbo teisės katedra Lietuvoje pirmą kartą buvo įsteigta Vilniaus universiteto Teisės fakultete 1970 m. Pirmuoju katedros vedėju buvo išrinktas doc. dr. Vytautas Nekrašas. Jis šias pareigas užėmė iki 1977 m. 1977-2006 m. katedrai vadovavo prof. dr. Ipolitas Nekrošius, o nuo 2006 m. rugsėjo mėn. katedros vedėju buvo išrinktas prof. dr. Tomas Davulis. Katedra kuravo vientisųjų teisės studijų darbo teisės šakos studentų parengimą.

Viešosios teisės katedra

vedėjas – doc. dr. Haroldas Šinkūnas
tel. +370 5 236 6175
el. p. vtkatedra@tf.vu.lt
405 kab., Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius
priėmimo laikas:
II 10.00 – 11.00
II 11.00 – 12.00 (egzaminų laikymas)
V 13.00 – 14.00

katedros administratorė – Živilė Bundonytė
tel. +370 5 236 6175
el. p. vtkatedra@tf.vu.lt; zivile.bundonyte@tf.vu.lt
405 kab., Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius
priėmimo laikas:
I – IV 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
V 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.45