Pradžia > Naujienos > 2021 m. priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

2021 m. priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

Kviečiame dalyvauti 2021 m. priėmime į teisės krypties doktorantūros studijas. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą. Kandidatai teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija. Mokslinis projektas rengiamas pagal žemiau pateikiamą daktaro disertacijų tematikų sąrašą.

2021 m. daktaro disertacijų tematikų sąrašas

Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai.

Moksliniai projektai teikiami iki 2021 m. birželio mėn. 23 d. 23:00 val. doktorantūros komiteto sekretoriatui el. paštu rita.remeikiene@tf.vu.lt

Kitų dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami VU tinklapyje.

Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu.

Pokalbis su visais kandidatais, pateikusiais mokslinį projektą, vyks 2021 m. birželio 29 d. 10.00 val. VU Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I rūmai), 302 auditorijoje.

Doktorantūros studijų pradžia – 2021 m. spalio 1 d.

 

Detalesnė informacija teikiama:

Teisės fakultete, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 702 kabinetas, tel. +370 616 24114, el. p. rita.remeikiene@tf.vu.lt

Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje, Universiteto g. 3, 109 kabinetas, tel. 852687095, el. p. drs@cr.vu.lt