Pradžia > Naujienos > Akademiniai ryšiai tarp Lietuvos ir Kazachstano universitetų kasmet vis stiprėja

Akademiniai ryšiai tarp Lietuvos ir Kazachstano universitetų kasmet vis stiprėja

AUTORIUS: Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

 

Studentų ir mokslininkų mainai tarp L. N. Gumiliovo Eurazijos nacionalinio universiteto ir Vilniaus universiteto trunka jau daugiau nei penkerius metus. „Svarbiausias šio bendradarbiavimo privalumas – tarptautiškumas, glaudūs ir stabilūs ryšiai studijų ir mokslo srityse. Džiugu, kad šių universitetų bendradarbiavimas, prasidėjęs tarp Teisės fakultetų, tuo neapsiriboja. Partnerystės ryšiai jau mezgasi ir tarp kitų fakultetų – Ekonomikos, Komunikacijos“, – teigia VU Teisės fakulteto dekanas prof. Tomas Davulis.

Startą davė tarptautinė teisės magistrantūros programa

Pirmieji studentai iš Astanos L. N. Gumiliovo Eurazijos nacionalinio universiteto pasirinko tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės magistrantūros studijų (LL.M) programą VU Teisės fakultete. Tai davė pradžią glaudžiam universitetų bendradarbiavimui įvairiais lygmenimis.

Iš Astanos kasmet į VU atvyksta studentai, kurie renkasi įvairias VU siūlomas studijų programas užsieniečiams. Dalį studijuojančiųjų iš Kazachstano sudaro studentai, atvykę pagal Akademinio mobilumo programą, kurią finansuoja Kazachstano švietimo ir mokslo ministerija.

Dėstytojų mainai tarp šių dviejų institucijų vyksta nuolatos. Štai praėjusiais metais VU Teisės fakultete lankantis dėstytojų grupei, vadovaujamai L. N. Gumiliovo Eurazijos nacionalinio universiteto Teisės fakulteto dekanės prof. Saulės Amandykovos, buvo nutarta parengti naują bendrą magistrantūros programą tarptautinės ir ES teisės srityje. Glaudūs ryšiai užsimezgę ir doktorantūros studijų lygmeniu. Per bendradarbiavimo laikotarpį VU Teisės fakultetas turėjo keletą doktorantų vizitų iš Kazachstano. Dalis jų jau sėkmingai apgynė daktaro disertacijas – jų konsultantai buvo VU mokslininkai.

Dėstytojai iš Lietuvos visuomet laukiami

„Mums ši partnerystė svarbi tiek abipusio pažinimo, tiek patirties ir mokslo sklaidos požiūriu. Vizitų metu vieni kitus supažindiname su šalies teisine sistema ir jos aktualijomis, studijų proceso organizavimu, studijų programomis ir organizacine fakulteto kultūra; esame lankęsi konferencijose ir daktaro disertacijų gynimuose. Tai puikus būdas augti stebint savo kolegas svetur“, – pažymi TF dekanas prof. T. Davulis.

„Visuomet smagu vykti dėstymo vizito į universitetą, kur jauti, kad tavęs laukia. L. N. Gumiliovo Eurazijos nacionaliniame universitete esame šiltai ir svetingai sutinkami, pasirūpinama ne tik puikiomis darbo sąlygomis, bet ir galimybe pažinti šalies kultūrą – organizuojami apsilankymai muziejuose, bibliotekose, operoje“, – teigia VU Teisės fakulteto prodekanas studijoms doc. Haroldas Šinkūnas.

Ar L. N. Gumiliovo Eurazijos nacionalinio universiteto studentai skiriasi nuo VU Teisės fakulteto studentų? Pasak doc. H. Šinkūno, geriau kalbėti ne apie skirtumus, o apie tai, kas bendra. Kaip ir mūsiškiai, Kazachstano studentai yra smalsūs, aktyvūs, nori tobulėti ir siekia gero išsilavinimo. „Vienintelis dalykas, kurį išskirčiau – Kazachstano studentai yra drausmingesni ir rodo daugiau pagarbos ne tik dėstytojams, bet ir vyresniems žmonėms apskritai, ko pas mus kartais trūksta“, – kalbėjo doc. H. Šinkūnas.

Jauti, kad esi svarbus

Studentės iš Kazachstano Assem Akhmetova, Inkar Bolatbekova ir Ainur Iskakova, atvykusios pagal Akademinio mobilumo programą, VU studijuoja kartu su ERASMUS studentais.

Jas sužavėjo, kaip VU organizuojamas atvykstančių studentų priėmimas ir integravimas į universitetą. Su studentėmis kuratoriai susisiekė gerokai prieš mėnesį, atsiuntė reikalingą informaciją, šiltai pasitiko, palydėjo iki bendrabučio ir padėjo įsikurti. Kuratoriai labai rūpestingi, visuomet pasiruošę padėti ir aktyviai informuoja ne tik apie universiteto reikalus, bet ir apie miesto renginius. Labai naudinga buvo ir Orientacinė savaitė, skirta adaptuotis, susipažinti su studijų procesu ir dėstytojais.

„Kiekviena paskaita – įdomi ir neeilinė patirtis. Matyti, kad dėstytojai myli savo sritį, nuoširdžiai ruošiasi paskaitoms ir su entuziazmu stengiasi tai perduoti mums. Stebina ir jų dėmesingumas. Jiems svarbu, kad studentas būtų įsitraukęs. Mums, pratusiems prie standartinių paskaitų, labai patinka, kad dėstytojai ieško įdomių formų, kaip pateikti medžiagą – per prezentacijas ir interaktyvias užduotis. Taip geriau įsimename, nereikia konspektuoti. Be to, mums pasirodė patraukli ir sąmoningumu grįsta tvarka, kai nežymimas paskaitų lankomumas ir nerašomi pažymiai“,  – pasakoja Teisės fakulteto studentė A. Akhmetova.

I. Bolatbekovai bene didžiausią įspūdį paliko naujoji universiteto biblioteka – MKIC. „Mes ją tiesiog įsimylėjome. Šio pastato architektūra ir aura tiesiog kviečia mokytis.“

Vilnių kaip studijų miestą rekomenduotų draugams

A. Akhmetova Vilnių pasirinko lygindama Varšuvos universiteto ir VU teisės studijų programą: „Pastaroji pasirodė aktualesnė mano būsimai tarptautinės teisės karjerai.“

Tuo tarpu I. Bolatbekovą studijuoti Vilniuje įkvėpė VU Teisės fakulteto vizituojančių dėstytojų paskaitos, skaitytos L. N. Gumiliovo Eurazijos nacionaliniame universitete.

Studenčių pasirinkimui labai svarbu buvo ir tai, kad Vilnius – Europos dalis.

„Nustebino, kad jūsų mieste daug medžių, parkų ir netgi miškų. Mums tai visiškai neįprastas vaizdas – netgi draustiniuose to nepamatysi. Vilnius labai jaukus ir kompaktiškas, niekad nepasiklystame. Žavi senamiestis, siauros senovinės gatvelės, o už kelių žingsnių jau matyti šiuolaikinės architektūros statiniai“, – įspūdžiais dalijosi studentės iš Kazachstano.

„Patinka įvairiakultūrė aplinka, kurioje mokomės. Smagu, kad į paskaitas susirenka studentai iš įvairių pasaulio šalių. Visi draugiškai nusiteikę, nori pasidalyti savąja kultūra ir pažinti kitų kraštų tradicijas“, – džiaugėsi Komunikacijos fakulteto studentė A. Iskakova.

Studentės lankėsi praūžusių švenčių – Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Užgavėnių renginiuose, Kaziuko mugėje, keliavo į Trakus, Rygą. O artimiausiuose jų planuose – Talinas ir Paryžius.