Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 105 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 105 tomo straipsnių

Kol dar neįsisukote švenčių sūkuryje ir šventiniai vargai neįgavo didelio pagreičio, kviečiame praturtinti savo teisines žinias ir susipažinti su paskutiniu šių metų žurnalo „Teisė“ numeriu!

Prof. dr. Armanas Abramavičius kartu su lekt. dr. Andželika Vosyliūte pastebi, kad neišsamus ir netikslus vagystę kvalifikuojančio požymio „atvirai“ ištyrimas, įvertinimas neretai lemia klaidingą vagystės kvalifikavimą, neteisingos bausmės paskyrimą bei nevienodą baudžiamojo įstatymo supratimą, taikymą. Apie tai, kam reikalingos kriminologinės žinios teisėkūroje, teisės taikymo praktikoje, kokios yra kriminologijos mokslo perspektyvos Lietuvoje rašo doc. dr. Gintautas Sakalauskas. Lekt. dr. Justyna Levon nagrinėja baudžiamojo poveikio priemonės – įmokų į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą – tikslus ir skyrimo problematiką. Kriminalinės žvalgybos problemas susijusias su techninių priemonių naudojimu žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos kontekste aptaria dr. Petras Tarasevičius.

Apie skirtingas Respublikos prezidento konstitucinių įgaliojimų dalyvauti įstatymų leidybos procese formas skaitykite doc. dr. Haroldo Šinkūno ir lekt. dr. Rasos Svetikaitės publikacijoje. Diskrecijos sąvokos vartojimo įvairovę administracinių teismų ir įstatymų leidėjų praktikoje nagrinėja asist. dr. Rūta Bakševičienė.

Dokt. Aurelija Balčiūnė domisi nesąžiningų sąlygų B2B sutartyse reguliavimu, o tai, kokiu teisiniu pagrindu galima nukentėjusiam asmeniui priteisti iš nesąžiningos konkurencijos veiksmų gautą naudą, aptaria dokt. Vaidas Kontrimas. Multimodalinio krovinių vežimo teisinio reguliavimo problemas ir tobulinimo pasiūlymus pristato dokt. Vilius Mitkevičius. Kaip turėtų elgtis arbitražo teismas esant įtarimui dėl nusikalstamos veikos sužinosite dokt. Tado Varapnicko straipsnyje.

Taip pat Teisės aktualijų dalyje susipažinsite su prof. dr. Teodoro Medaiskio ir lekt. dr. Vidos Petrylaitės knygos „ES reglamentų 883/2004 ir 987/2009 komentaras“ apžvalga. Besidomintiems teise į privatumą aktualus bus dokt. Anatoliy Lytvynenko straipsnis apie teisę būti pamirštam ir JAV teismų praktika šiuo klausimu. Advokatūros paslapties teisinę prigimtį ir ribas Ukrainos įstatymų kontekste nagrinėja doc. dr. Viktor Zaborovskiy, o teisinio reguliavimo srities apibrėžimo ir sąsajos su teisinio reguliavimo dalyku problematiką pristato Svetlana Vaškevič. Apie išvestinio  arba netiesioginio ieškinio teisės taikymo problemas sužinosite Tatjanos Vasilevos straipsnyje.

Su žurnalo „Teisė“ 105 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje.